Høringsuttalelse om forskrift for emballasjeavfall

30.03.2017 | Nyhetsbrev

Mange av eierne og daglige ledere av materialselskapene har gjennom en felles arbeidsgruppe levert en felles høringsuttalelse til Miljødirektoratets forslag til forskrift om emballasjeavfall.

Forskriften er planlagt å gå inn som nytt kapittel 7 i Avfallsforskriften. I tillegg til materialselskapene har også Daglivareleleverandørenes forening, Dagligvarehandelens miljøforum, Emballasjeforeningen og Virke stilt seg bak forslaget. Administrasjonen i Grønt Punkt Norge har levert grunnlaget for arbeidet, og også hatt prosjektledelsen og ført forslaget i pennen. Blant de viktigste forslagene fra vår side kan nevnes:

  1. At det etableres et nøytralt Emballasjeregister for å utarbeide nevner og fordele forpliktelser mellom returselskaper.
  2. Utarbeidelse av detaljerte kriterier for godkjenning av returselskap
  3. Vi foreslår et krav om minst 30% materialgjenvinning av plastemballasje i både husholdnings- og næringsmarkedet
  4. Vi foreslår at returselskaper for emballasje skal være non-profitt selskaper.

For å lese hele vårt forslag, se her.

En rekke organisasjoner har levert egne høringsuttalelser. Disse finnes på Miljødirektoratets hjemmesider.