Her var plasten renest i 2021

Her var plasten renest i 2021

HAF imponerer med årets laveste forurensingsgrad av plastemballasje, tett etterfulgt av Fredrikstad kommune.

Helgeland avfallsforedling (HAF) og Fredrikstad kommune skiller seg ut når vi oppsummerer revisjonsresultatene for 2021. Med henholdsvis to og tre prosent forurensningsgrad kan de nesten skryte av tidenes laveste forurensning målt av Grønt Punkt Norge. Tinn kommune har beste målte resultat med 1,5 prosent forurensing fra 2019.

Færre revisjoner

Korona-pandemien har ført til at det har blitt færre revisjoner enn normalt for kommuner med avtale om plastinnsamling gjennom Plastretur AS, som driftes av Grønt Punkt Norge. Totalt fikk ni kommuner og interkommunale selskap (IKS) besøk av Grønt Punkt Norge i 2021.

Slik ble revisjonsåret:

 • Helgeland avfallsforedling (HAF) – 2%
 • Fredrikstad kommune – 3 %
 • Innherred renovasjon – 8,8 %
 • Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA) – 9,2 %
 • Iris Service AS – 11,8 %
 • Sirkula IKS - 12,6 %
 • Trondheim Renholdsverk (TRV) – 18,5 %
 • Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) – 26,6 %
 • Reno-Vest Produksjon AS – 27 %
Innsamlet plastemballasje

BEST: HAF hadde beste revisjonsresultat i 2021. FOTO: Grønt Punkt Norge

HAF imponerte med en forurensningsgrad på to prosent da Grønt Punkt Norge var på besøk i august. Det interkommunale selskapet endret i 2021 innsamlingsløsning fra blå poser og optibagsystem, til fordel for gjennomsiktige sekker. Og resultatet lot ikke vente på seg.

– For oss handler dette om kvalitet på råvarene vi sender videre. Vi måtte derfor se på en løsning som faktisk fungerer for innsamling av plastemballasje. Ved å kjøre dette som egendrift med dedikerte ansatte, et godt kvalitets- og avvikssystem med vekt og visuell kontroll av det vi henter inn. Nå føler vi at vi er kommet dit vi skal vi skal være, sier kommunikasjonsansvarlig Geir Benden i HAF.

For Grønt Punkt Norge er det imponerende hvordan HAF på kort tid har endret system og umiddelbart forbedret resultatet, som var 25 prosent forurensning ved forrige revisjon.

Innsamlet plastemballasje

NEST BEST: Fredrikstad kommune ble nest best i revisjonsåret 2021. FOTO: Grønt Punkt Norge

Fredrikstad kommune imponerte også i årets revisjon med en forurensning på tre prosent.

– Det er utrolig morsomt å se hvordan Fredrikstad imponerer. Det har de også gjort flere ganger tidligere og det er tydelig at befolkningen i Østfold-området er flinke til å kildesortere plasten sin, sier kvalitetssjef Petter Aaby Vebendstad i Grønt Punkt Norge, som sammen med kollega Kristian Nordby gjennomfører revisjonene.

 

Nederst på lista

Årets dårligste resultat er det HRS husholdning og Reno-Vest Produksjon som står for, med 26,6 og 27 prosent forurensing.

Innsamlet plastemballasje, optibag (blå poser)

MYE RESTAVFALL: Restavfall og tilgriset emballasje trakk forurensningsgraden opp hos Reno-Vest. FOTO: Grønt Punkt Norge

Reno-Vest var også dårligst i 2019, men har faktisk forbedret forurensningsgraden med imponerende 10 prosentpoeng siden den gang.

– Tiltakene som de har innført i Vesterålen etter forrige revisjon har helt tydelig virket. I år bytter de også ut de blå optibagposene med gjennomsiktige med prikker, og det blir spennende å se hva slags effekt det har, sier Aaby Vebenstad.

Det var større mengder restavfall og tilgriset emballasje som trakk forurensningsgraden opp for Reno-Vest.

– Vi har troen på at de nye transparente kildesorteringsposene, med perforering, vil gjøre at Vesterålens befolking klarer å bedre sorteringen, sier daglig leder Tage Ellingsen i Reno-Vest Produksjon.

Innsamlet plastemballasje fra HRS

HØY FORURENSNINGSGRAD: 26,6 prosent forurensningsgrad ble fasiten etter revisjon hos Hålogaland Ressursselskap.

Resultatet på 26,6 prosent forurensning for HRS Husholdning er imidlertid ikke uventet. De hadde bare hatt kildesortering av plast i ett år når revisjonen ble gjennomført i oktober.

– Det tar gjerne litt tid å få til en holdningsendring ute i befolkningen. At HRS ikke gjør det bedre er derfor ikke overraskende, samtidig viser det at de må jobbe videre med tiltak, informasjons- og holdningsarbeid, sier kvalitetssjefen i Grønt Punkt Norge.

 

Stort sett flinke

I innsamlingsavtalene er det satt konkrete krav til kvalitet, der målet er å ha mindre enn 5 prosent forurensing i plastemballasjen.

Kvalitetskravene:

 • 0 - 5% forurensing:
  • Målsetningen er nådd og kommunen/IKS fortsetter det kontinuerlige kvalitetsarbeidet.
 • 5 - 10% forurensing:
  • Forbedringstiltak skal planlegges og gjennomføres.
 • Over 10% forurensing:
  • Forbedringstiltak skal planlegges og gjennomføres.
  • Vurdere stopp i henting inntil akseptabel kvalitet er oppnådd.

I 2021 var forurensningsgraden for årets gjennomførte kvalitetsrevisjoner i gjennomsnitt 13,3 prosent.

– Det burde selvfølgelig vært bedre, og målet er å ligge på under fem prosent. Samtidig så ser vi at de som er flinke til å kildesortere plast i befolkningen stort sett er veldig flinke. De sørger for at plasten er tom for produktrester, noe som gir god kvalitet, sier Petter Aaby Vebenstad.

Det som trekker kvaliteten ned og forurensningsgraden opp er de innbyggerne som kaster restavfall og plastprodukter i plastinnsamlingen.

Topplisten over forurensing i 2021 er:

 • Restavfall (7,6 %)
 • Plastprodukter (2,0 %)
 • Mat og tilgriset plastemballasje (1,1 %)

Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje