Her sorteres og gjenvinnes husholdningsplasten i 2022

Her sorteres og gjenvinnes husholdningsplasten i 2022

I 2022 går innsamlet plastemballasje til fem sorteringsanlegg.

Grønt Punkt Norge, som drifter innsamlingen av plast på vegne av Plastretur AS, har i 2022 avtale om sortering av husholdningsplast ved fem sorteringsanlegg i Tyskland. Sortering er en nødvendig forprosess før gjenvinning, fordi de ulike plasttypene ikke kan gjenvinnes sammen, blant annet på grunn av ulike smeltetemperaturer.

Hubert Eing Kunststoffverwertung GmbH i Gesher, Umweltsdienste Kedenburg GmbH i Beckum og Vogt Plastic GmbH i Premnitz er anlegg Grønt Punkt Norge har hatt gode samarbeidsavtaler med i flere år. De vil også det neste året motta hovedandelen plast fra norske kommuner, som har avtale med Plastretur. I tillegg er det inngått en fleksibel reserveavtale med PreZero Deutschland KG og en testavtale med GAR Gesellschaft für Abfall u. Recycling mbH & Co. KG, som begge ligger i Bremen-området.

Krav til godkjenning og rapportering

Både Vogt Plastic GmbH og Eing Kunststoffverwertung GmbH er i tillegg til å være sorteringsanlegg, EuCert-godkjente gjenvinnere. Dermed blir den norske plasten som sendes hit både sortert og gjenvunnet av samme selskap.

Alle sorteringsanleggene rapporterer månedlig resultater og det skal gjennomføres besøk to ganger i året. På grunn av pandemien har ikke disse besøkene blitt gjennomført like hyppig de siste to årene.

 

Alle gjenvinnere godkjennes

Selskapet Vogt har flere gjenvininningsanlegg som regranulerer ulike plasttyper, mens anlegget hos Eing lager i hovedsak agglommerat.

Her kan du se en nærmere presentasjon av Vogt og Eing i to av våre webinarer:

Hva blir det til? Vogt Plastic GmbH

Hva blir det til? Eing Kunststoffverwertung GmbH

Kedenburg, GAR og PreZero er klassiske sorteringsanlegg som sorterer i de fem eller seks typiske plastfraksjonene, og deretter sender ferdig sortert råvare til sine gjenvinningspartnere. Alle gjenvinningspartnere - uansett avsender - må godkjennes av Grønt Punkt Norge. All plast som sendes fra sortering til gjenvinning rapporteres. De nye kravene til målepunkt av materialgjenvinningsgrad er av myndighetene flyttet fra sendt til gjenvinning, til ferdig gjenvunnet råvare.

Årsaken til reserveavtalen med PreZero er for å sikre kapasitet på sortering gjennom hele 2022.

 

Ny anbudskonkurranse

Hvor norsk husholdningsplast skal sorteres og gjenvinnes i 2023 og 2024 avgjøres i løpet av sommeren. Da avholdes det anbudskonkurranse, der det blant annet stilles krav til utsorteringsgrad, pris, teknologi, miljøsertifikater og transportavstander. Hva som skjer etter 2024 avhenger av om Plastretur sin prosjektering av et norsk finsorteringsanlegg blir realisert.

 

Krav til utsortering

I dag setter Plastretur krav om 70-75 prosent utsorteringsgrad av husholdningsplasten i avtalen med sorteringsanleggene. Det betyr både at anlegget skal sortere ut så mye plast som mulig, og at Grønt Punkt Norge betaler ekstra for en av Europas høyeste utsorteringsgrader/-krav. Dette er viktig for å sørge for at plast som er kostbar å gjenvinne blir materialgjenvunnet. Foreløpige resultater for 2021 viser at vi er nærmere 75 prosent. I avtalene for 2022 er dette økt til 75 prosent på flere av anleggene, og for 2023-2024 vurderes det å øke dette kravet ytterligere.

 


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje