Handelens Miljøfond tar ansvar for plastbæreposene

05.10.2017 | Nyhetsbrev

50 øre av posepris på alle bæreposer inn i Handelens Miljøfond

Fra 2018 er målet at for hver bærepose som tas med fra butikkene, vil 50 øre av poseprisen automatisk inngå i Handelens Miljøfond.

Endelig pris på bæreposen vil være opp til handelen, men 50 øre av poseprisen vil være øremerket miljøfondet.

Varehandelen og Grønt Punkt Norge har arbeidet sammen for å komme frem til denne løsningen overfor myndighetene. Det var mandag denne uken at næringslivet og klima- og miljøministeren annonserte at Handelens Miljøfond vil bli en realitet. Dette betyr at det ikke blir innført en statlig avgift på plastposer.

Handelens Miljøfond vil bidra på flere områder – det ene går på at man skal oppfylle EUs direktiv om plastbæreposer gjennom å sikre at det tas betalt for poser over disk, samt at forbruket reduseres. I tillegg vil Handelens Miljøfond bidra til forebygging og opprydding av land- og havbasert plastforsøpling, og forsknings- og utviklingsprosjekter som vil bidra til økt gjenvinning og opprydding. Holdningskampanjer og tilrettelegging av alternativer til plastposer, blir også naturlige elementer som vil bidra til en mer bevisst bruk av plastposer.