Grønt Punkt samarbeider med magasinet Miljøstrategi

30.04.2014 | Nyhetsbrev

Mange miljøtiltak kan gi miljøgevinst for bedrifter, både økonomisk gevinst og forbedret omdømme.

Tar vi miljø på alvor? Er vi samfunnsbevisste nok? Hvilken nytteverdi ser den enkelte av oss i å ta vare på miljøet gjennom egne små tiltak?

Dette er spørsmål magasinet Miljøstrategi prøver å belyse. Mange miljøtiltak kan gi miljøgevinst for bedrifter, både økonomisk gevinst og forbedret omdømme. Stadig flere forbrukere og kunder er seg bevisste i valg av produkter og leverandører, og miljøbevissthet er en stadig viktigere faktor.

Miljøstrategi belyser områder der man kan hente inspirasjon til å bli en grønnere bedrift i møte med kunder og forbrukere, og samtidig tjene på sine valg.

Magasinet Miljøstrategi samarbeider med Grønt Punkt når det gjelder kommunikasjon innen Grønt Punkts virkeområder.

Les magasinet Miljøstrategi.

Her finner du abonnementsinformasjon