Grønt Punkt Norge i Nairobi

Grønt Punkt Norge i Nairobi

Head of External Affairs for Grønt Punkt Norge, Eirik Oland, deltok tidligere denne måneden på FNs miljøforsamling som ble arrangert i Nairobi.

Oland deltok som representant for næringslivet, og var også en av foredragsholderne under to av arrangementets delseminarer. Hit hadde også 100 ministre og flere næringslivsledere tatt veien 5. - 6. desember for å trappe opp innsatsen mot forsøpling globalt. Fokus under forsamlingen var å stoppe marin forsøpling blant annet gjennom å etablere innovative finansieringsordninger.

-Handelens miljøfond representerer et tredje alternativ - altså en tredje vei for å løse problemer med plast. I stedet for å forby eller innføre en statlig avgift på plastposer, tar næringslivet selv ansvar og påser at det tas 50 øre per plastpose over disk. Disse midlene går uavkortet inn i Handelens Miljøfond, noe som sikrer at alle innsamlede midler øremerkes til miljøtiltak. Det er viktig at næringslivet selv har innflytelse over løsningen når det er kommersielle aktører som ansvarliggjøres.

Formålet med Handelens Miljøfond er blant annet å bidra til å imøtekomme EU-direktivets krav om å redusere forbruket av plastposer. I tillegg vil det bli gitt støtte til prosjekter som bidrar til å redusere forsøpling, eller fører til økt ressurseffektivitet gjennom for eksempel gjenvinning av plast.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.