Grønt Punkt inviterer til Innsamlerdagen 2016

23.06.2016 | Nyhetsbrev

Nå er tiden moden for målrettet dag med aktuelle tema rettet mot våre private innsamlere.

Det er en rivende teknologisk utvikling i bransjen, det skjer endringer i markedet, både opp- og nedstrøms og ikke minst skjer det mange endringer på emballasjefronten eksempelvis med fossilfrie plasttyper. Vi ønsker derfor å etablere en egen dag med målrettede oppdateringer og aktuelle tema rettet direkte mot våre næringsinnsamlere.

Dagen planlegges i første omgang slik: oppstart med lunch, etterfulgt av faglig påfyll fra folk i bransjen, fokus på riktig retning sammen, felles middag, og fortsetter med faglig påfyll dagen etter og avsluttes med lunch og avreise hvert til sitt.

Dagen er til for alle innsamlere, både de med egne sekretærer og salgskorps, til de som gjør alt selv! Har du en driftsansvarlig, salgssjef, eller en som rett og slett har mange gode tanker og ideer, ta dem med.

Vi håper så mange som mulig ønsker å holde av plass i sin kalender til innsamlerdagen som starter 3. november kl. 1100 og avsluttes dagen etter ca. kl. 1300 - i Oslo eller ved Gardermoen. Vi håper også at mange av dere ser nytten av en slik dag. Uten alle dere hadde det ikke vært noe materialgjenvinning av plastemballasje fra næringslivs-Norge.

Vis din interesse og gi oss tips og ideer med å sende Innsamlerdag 2016 til Roger Eibakk, re@gpn.no.

Mer informasjon kommer i senere nyhetsbrev og invitasjoner!

Velkommen!