Gode resultater gir lavere vederlag på glassemballasje

05.10.2015 | Nyhetsbrev

2015 blir et nytt rekordår for innsamling og gjenvinning av glass- og metallemballasje i Norge. Innsamlingen ser ut til å øke med 12 %.

2015 blir et nytt rekordår for innsamling og gjenvinning av glass- og metallemballasje i Norge. Våre tall viser at vi kommer til å få inn mer enn 80 000 tonn glass og metall, mot ca. 70 000 tonn i 2014. Dette er en økning på ca. 12%.

En viktig årsak til at vi får inn mer, er at ombrukssystemet med pant på glass er nær avviklet, slik at nesten alle glassflasker nå skal i vårt system. Det gjør det enklere for forbrukeren, og gir flere grunner til å gå til returpunktet med både glass og metall. En annen viktig årsak er god innsats fra våre samarbeidspartnere i kommunene.

Samtidig opplever vi god etterspørsel etter våre produkter av gjenvunnet glass og Glasopor skumglass, samt stadig mer effektiv drift i produksjonen.

I sum gir økende volum, effektiv drift og godt salg oss gode økonomiske resultater. Vårt mål er å være non-profit, og vi vil derfor foreslå for styret i Norsk Glassgjenvinning at vederlagssatsene for glassemballasje reduseres. Det vil bety reduserte kostnader for alle produsenter med glass i vårt system i 2016.

Styret vil bestemme hvor mye vederlagssatsene kan reduseres. Vi vil informere om detaljene i dette før årsskiftet. Vi regner med at denne nyheten vil bli godt mottatt av alle som i disse dager lager budsjetter for neste år.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er spørsmål omkring dette.

Vennlig hilsen
Norsk Glassgjenvinning AS

Kjell Håkon Helgesen
Administrerende direktør

www.syklus.no