Gjenvinning av emballasje i 2016

15.05.2017 | Nyhetsbrev

Rapporteringen til Miljødirektoratet for mengder emballasje til gjenvinning i 2016 viser gode resultater.

Vi ser en økende materialgjenvinningsgrad på metall, stabil med en svak økning på plastemballasje, et stabilt gjenvinningsresultat med en svak nedgang på kartong og stabilt for bølgepapp.

Årets rapportering til Miljødirektoratet på grunnlag av bransjeavtalene for emballasje blir antagelig det siste av dette slaget i og med at området blir forskriftsregulert fra 1. juli i år. For 2016 rapporterte Grønt Punkt for første gang også på vegne av Norsk Metallgjenvinning.

Materialgjenvinning av drikkekartong er tilbake på et stabilt nivå på rundt 60% etter et forhøyet resultat året før. For skolemelk har vi i år fått et enda bredere datagrunnlag og gledelig er det at det samlet gjenvinnes over 96%,og at andel materialgjeninning ligger stabilt rundt 77-78%. Emballasjekartongen er også tilbake til tidligere nivå etter ekstraordinært beregnet resultat i 2015.

De sorteringsanleggene Grønt Punkt Norge har avtale med forplikter seg til at en høy andel av den innsamlede norske plastemballasjen går videre til materialgjenvinning. I 2016 var resultatet gledelige 80,7%. Næringslivsplasten øker sin materialgjenvinning også i år slik at vi totalt rapporterte i forhold til bransjeavtalen 38,9% til materialgjenvinning – da er landbruksplast inkludert. Dersom vi tar ut landbruksplasten kan vi rapportere 32% til materialgjenvinning av plastemballasje i henhold til emballasjedirektivet til EU. EPS holdes utenom og er nesten i mål med 49,8% i forhold til bransjeavtalens mål på 50%.

Materialgjenvinning av metallemballasje øker år for år og vi kunne for 2016 rapportere 75,6 % til materialgjenvinning. Bølgepappen holder seg på et stabilt høyt nivå. Glassemballasjens resultater blir ikke offentliggjort før etter Miljødirektoratets tilbakemelding i juli.

Se resultater for den enkelte fraksjon på våre nettsider.