– Fremtiden er utopi!

23.02.2016 | Nyhetsbrev

For å endre samfunnet på et dypere nivå må vi bestemme oss for hvordan fremtiden skal se ut, ifølge professor Ove Jakobsen. Han håper de tradisjonelle økonomenes tid snart er forbi.

– Økonomer har abstrakte ideer om verdi som ikke tar hensyn til hvordan ting henger sammen. Hvis du plukker en katt fra hverandre og deretter setter den sammen igjen, har du en død katt. Det er det samme med naturen, sa Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi ved Universitetet i Nordland, under Grønt Punkt Dagen 2016 i Oslo.

Foran en fullsatt sal beskrev Jakobsen hvordan utopisk ideologi kan hjelpe oss med å skape en bærekraftig, helhetlig økonomi som henger sammen med samfunnet og naturen. Det er ved å observere virkeligheten utenfra at vi ser hvordan tingene henger sammen, ifølge professoren.

Mer enn symptomdemping

– Tiltak som strengere miljøkrav, bedre forretningspraksis og mer effektiv teknologi er viktige, men de demper samtidig bare symptomene. Vi behøver en dypere, systematisk endring. Da må vi endre forståelsesrammen vår ved å stille oss utenfor systemet og bli enige om hva slags samfunn vi ønsker oss, sa han.

Jakobsen la til at vi ikke kan sitte stille og vente på at denne innsikten tilflyter oss ovenfra. Tvert imot er det lengre nede i verdikjedene og maktstrukturene at forandringen må komme først.

– Vi snakker om grunnleggende endringer både på individ- og systemnivå, der vi går fra en mekanisk til en organisk forståelse av naturen, der vi går fra å snakke om velstand til å snakke om livskvalitet, der vi går fra lineære verdikjeder til kretsløp, sa han.

(Av Henning Poulsen, Pressenytt)