Fra Carbon black, til design for gjenvinning

Fra Carbon black, til design for gjenvinning

Når vi snakker om ‘design for gjenvinning’ handler det om de beslutningene en virksomhet tar når det gjelder valg av produktets emballasje, sammensetning, form, farge og størrelse som påvirker veien til nytt produkt. Hvordan kan endring av en farge på emballasjen påvirke potensialet for gjenvinning?

Svart plast med fargen Carbon black er vanskelig å gjenvinne fordi dette materialet ikke reflekteres, og derfor ikke kan sorteres optisk med den teknologien som de fleste sorteringsanlegg bruker i dag (https://www.grontpunkt.no/nyhet/smarte-tips-til-bedre-design-for-gjenvinning/). Grunner til at det fortsatt brukes er gjerne at den er billig, og at det rett og slett ser fint ut. Bruk av Carbon black vil også kunne eliminere problemet med fargen som ellers vil variere fra forskjellige leverandører.

Rebecca Briedis er konsulent i Mepex som blant annet jobber med design for gjenvinning. Hun mener det er forholdsvis enkelt å fase ut plastemballasje med Carbon black:

-Skift til annen farge! I dag finnes det ikke teknologi som kan sortere ut kullsvart plast, og dette havner derfor som oftest i avfallsfraksjonen som går til forbrenning. Det beste alternativet for å fase ut bruken av Carbon black er å skifte til en lysere farge, eller ideelt sett, transparent emballasje. Et annet alternativ er å bruke et annet svart pigment som kan spores i dagens sorteringsanlegg. Slike alternative pigmenter er dessverre svært kostbare for produsentene, noe som gjør at de ikke blir tatt i bruk. De er også i de fleste tilfellene ikke helt svarte, men gråaktige. Det jobbes med å utvikle alternative pigmenter som ser svarte ut, som kan leses med dagens teknologi, og som ikke er for kostbare, forklarer hun.

Flere bedrifter har nå en målsetting om å gå fullstendig bort fra Carbon black. Både Orkla og Den Stolte Hane er eksempler på bedrifter som jobber videre for å forbedre sin emballasje. Anette Møller er Markeds- og innovasjonssjef i Den Stolte Hane, hvor de er opptatt av å bruke resirkulerbar plast.

-Plast har mange fordeler hva angår sikker matproduksjon og ikke minst holdbarhet, men bruk av plast fordrer fokus på gjenvinning – og på å bruke gjenvinnbare plastkilder. Sammen med våre emballasjeleverandører er fokuset sterkt på å bruke resirkulerbar plast, og på å i stadig mindre grad bruke sorte plastskåler til fordel for lyst fargede, eller transparente skåler.

Orkla er en annen virksomhet som er svært opptatt av gjenvinnbar plast. Renholdsproduktene fra Klar har flasker bestående av 100% PCR-plast, mens noen av korkene består av Carbon black. Orkla er opptatt av at det er en åpenhet omkring hvor produktet er i dag og hvordan de kontinuerlig jobber mot utvikling av emballasjen. Tidlig i startfasen til den nye serien svarte Produkt- og prosjektansvarlig Anne Støren en forbruker på Klars Facebook-sider at:

 -Vi jobber med å få lagd korker av resirkulert plast. Det har vært veldig vanskelig å få tilgang på dette, men vi håper på å kunne introdusere dette i løpet av kort tid. Ved å bruke 100% resirkulert plast på flaskene så kan vi redusere CO2 avtrykket på flaskene med ca. 60-70%. Vi ønsker ikke å stoppe der, vi skal jobbe videre med hvordan vi kan forbedre emballasjen ytterligere. Vi jobber også med flere påfyll-løsninger, og emballasje har et stort fokus.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.