Forsøk på uredelig verving av medlemmer

02.11.2016 | Nyhetsbrev

Grønt Punkt har bragt på det rene at flere medlemmer intetanende nå blir dobbeltfakturert emballasjevederlag, og kanskje miljøgebyr for batterier.

Mange av våre medlemmer mottok brev 8. juni 2016 fra selskapet Elsirk med tittel «Overføring av avtaleforhold til Eurovironment». I utakt med brevets tittel, og godt skjult langt nede, kreves at mottakeren med én ukes svarfrist aktivt reserverer seg mot innmelding i Elreturs ordninger for emballasje og batterier (Emballasjegjenvinning og Batterigjenvinning). I motsatt fall vil man automatisk blir medlem i disse selskapene. Vi antar at mange av våre medlemmer ikke har registrert at de har mottatt dette brevet.

Fulgt opp av egen e-post
I disse dager følges brevet opp med en e-post til de samme mottakere. I e-posten fra Guro Husby i Elretur opplyses følgende:

«I juni fikk dere tilsendt et brev (vedlagt) hvor vi informerte om at alle Elsirks kunder også ville ta produsentansvar for batterier og emballasje gjennom oss - dersom ikke annen beskjed ble gitt. Vi har ikke mottatt noen tilbakemeldinger fra dere om at dere ikke ønsket at alt produsentansvaret skulle ligge hos oss. Etter å ha sjekket ut om dere er hos andre på emballasje - ser jeg at dere står på Grønt Punkt sine medlemslister - og at dere tar produsentansvar for emballasje der. Det betyr at dere i dag har dobbelt produsentansvar for emballasje.»

Dernest bes om et møte for å avklare avtaleforholdet.

Verving av medlemmer ved bruk av negativ aksept
Grønt Punkt Norge reagerer sterkt på Elreturs forsøk på å verve nye medlemmer ved bruk av negativ aksept, noe vi mener er brudd på markedsføringsloven. Som det fremgår av e-posten fastholder de at mangel på tilbakemelding resulterer i dobbelt produsentansvar.

Dette bør dere svare på henvendelsen fra Elsirk og Elretur
For å avhjelpe den uheldige situasjonen Grønt Punkts medlemmer har havnet i, anbefaler vår advokat at bedrifter som har mottatt e-post med trussel om dobbeltfakturering for produsentansvaret sender følgende melding:

Vi henviser til brev 8. juni 2016 fra Elsirk AS med overskriften "Overføring av avtaleforhold til Eurovironment". Vårt produktansvar for emballasje [ev.: og batterier] er dekket gjennom vårt medlemskap i Grønt Punkt Norge AS [evt: og Batteriretur AS]. Ettersom vi ikke har inngått noen avtale med Elretur eller noen av Elreturs datterselskaper om slikt produsentansvar, bes dere herved om å kreditere eventuelle fakturaer sendt oss som går utover våre opprinnelige avtaler.

Flere av våre store medlemmer reagerer sterkt på denne framferden og er beredt til å aksjonere. Vi vil sette pris på at dere snarest tar kontakt med oss slik at vi kan registrere praksisens omfang i pågående klage til næringslivets konkurranseutvalg.

Miljømyndighetene ser også trusler mot systemet
Også Miljømyndighetene reagerer på nye aktører som nå tilbyr å ta produsentansvar for emballasje og skriver i en pressemelding 28.9: «Nye aktører, som ikke er forpliktet av de gjeldende avtalene (red. mrk. mellom miljømyndigheter og Grønt Punkt med tilhørende materialselskap), kan velge å samle inn den emballasjen som er mest lønnsom å håndtere. Dette undergraver systemet og er en trussel mot håndtering av emballasjeavfall. Vi ser derfor et behov for å forskriftsfeste produsentansvaret, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.»

Mens vi venter på ny forskrift som skal regulere bransjen kan dessverre andre aktører benytte metoder som negativt salg. På vegne av hele bransjen beklager vi at dere blir eksponert på denne måten i overgangsfasen mot ny regulering. Grønt Punkt Norge vil, også i fortsettelsen, alltid ta miljøansvaret fullt ut, samtidig som vi har en åpen og rettferdig prismodell for alle aktører.

Med hilsen

Grønt Punkt Norge AS
Jaana Røine
Adm. dir

Ta kontakt med oss i Grønt Punkt Norge AS, ved salgssjef Elisabeth Kollerød, om du har mottatt dette brevet eller har spørsmål rundt dette, enten på e-post ek@gpn.no eller tlf 907 66 316.