Fjernet restavfallet fra byggeplassen

31.08.2021 | Nyhetsbrev: Innsamler næringsliv

Vedal er vinner av Plastcupen. Ved å ikke sortere restavfall på byggeplassen til Clemenskvartalet, har de sørget for 100 prosent utsorteringsgrad av avfallet, og totalt har 1.500 kilo plast blitt sendt til materialgjenvinning.

Fra 1. april til 30. juni har flere entreprenører konkurrert om å bli best på plasthåndtering gjennom Plastcupen, i regi av Grønt Punkt Norge. Torsdag 26. august ble Vedal og Clemenskvartalet kåret til vinner. Byggeprosjektet ble premiert med heder og ære og ikke minst en foodtruck som spanderte lunsj på anleggsplassen.

– Det er imponerende det Vedal har gjort. Ved å fjerne restavfallet som en sorteringsmulighet, må alt avfall kildesorteres. Det fører til at alt blir utsortert, og de får kontroll på plastfraksjoner som tidligere ikke har blitt materialgjenvunnet, sier Are Magnus Adolfsen, prosjektleder for næringsliv i Grønt Punkt Norge.

EPS har blitt spesielt tatt tak i, i samarbeid med Norsk Gjenvinning. Totalt har rundt 1 500 kg plast blitt sendt til materialgjenvinning. Noe som er 18,9 prosent av den totale avfallsmengden i perioden cupen har pågått.

 

Foodtruck med utdeling av mat på byggeplassen til Clemenskvartalet.

PREMIERT: Det ble servert lunsj til alle ansatte på byggeplassen ved Clemenskvartalet. FOTO: GRØNT PUNKT NORGE

 

Dedikerte personer

En viktig suksessfaktor for Vedal er også at de har hatt dedikerte personer i entrepriseleder Rune Kruse Måløy, miljøsjef Lisa Marie Erlandsen og Espen Bratt, som har fått et spesielt ansvar for renovasjonen ved anlegget. I tillegg til at tiltakene har blitt godt fulgt opp på anleggsplassen.

– Som en stor aktør innen eiendoms- og byggebransjen ligger det et betydelig ansvar og en forpliktelse med tanke på miljøutfordringene vi står ovenfor. I Vedal har vi fokus på at de viktige miljøambisjonene fører til konkrete tiltak, og at vi gjennomfører prosjekter i henhold til de miljømålene vi og byggherren (Oslo S Utvikling og HAV Eiendom) har satt oss, sier prosjektansvarlig Bernt Aasenhuus i Vedal som aldri var i tvil om deltakelse i Plastcupen.

Vinnerne av Plastcupen

STOLTE VINNERE: Rune Måløy fra Vedal, Øystein Olav Ylvisåker fra OSU, Lisa Marie Erlandsen fra Vedal, Jan Søgaard fra Vedal, Charlotte Luisa fra Norsk Gjenvinning, Espen Bratt fra Vedal, Are Magnus Adolfsen fra Grønt Punkt Norge og Bernt Aasenhuus fra Vedal. FOTO: GRØNT PUNKT NORGE

– Når vi får muligheten til å delta, og til slutt går seirende ut av et slikt initiativ, er det klart vi er stolte. En slik anerkjennelse gir ekstra motivasjon til å utfordre oss selv og våre samarbeidspartnere videre. Slik kan vi sammen finne de gode og riktige løsningene som i sum vil utgjøre en forskjell, sier Aasenhuus.

I tillegg til å sende mer til materialgjenvinning har entreprenøren ved å fjerne restavfallsmuligheten også oversikt over alt avfall som produseres. Noe som kan bli viktig å ta med videre i fremtidige prosjekter.

Å ta bort restavfallet krever en god avfallsløsning med mange ulike fraksjoner. Det er Norsk Gjenvinning som har hatt ansvaret for avfallshåndteringen ved Clemenskvartalet.

– Vedal har på kort tid omstilt en stor byggeplass til å være med på et grønt skifte. Det er imponerende å se hvordan en bedrift jobber for å bidra til at det vi får inn til Norsk Gjenvinning faktisk er ekte råvarer som brukes på nytt, og er med på å redusere avfall ved bruk av gjenbruk, samt sorterer ut avfall som går videre på materialgjenvinning. Det er ingen tvil om at er en fryd å samarbeide med Vedal for å utvikle nye ideer og muligheter for bærekraftig avfallshåndtering i en bransje som har stor påvirkning på klimautslipp, sier Charlotte Koritzinsky Luisa, nasjonal KAM bygg og anlegg i Norsk Gjenvinning. 

Skal øke motivasjonen

Bakgrunnen for Plastcupen er at Grønt Punkt Norge ønsket å starte et initiativ som gir god motivasjon for å øke sortering av plast på byggeplass. Deltakerne ble vurdert på tre områder.

  1. Mengde plastemballasje som er sortert på byggeplassen. Vurderes basert på prosent og ikke kilo.
  2. Mengde plastemballasje fra byggeplassen som er sendt til materialgjenvinning. Vurderes basert på prosent og ikke kilo.
  3. Innovasjon rundt plast. Entreprenør må beskrive konkrete tiltak. (For eksempel: enklere kildesortering ved bruk av en komprimator, bruk av mindre plastemballasje på ulike områder)

– Plastcupen har vært veldig vellykket, og dette er ikke siste gang vi arrangerer noe lignende. Neste gang håper vi å få med enda flere entreprenører og byggeprosjekter, sier Are Magnus Adolfsen.

Fjernet restavfallet fra byggeplassen

GODE AVFALLSLØSNINGER: Vedal har erstattet restavfallet med flere fraksjoner, som gjør at 100 prosent av avfallet blir sortert. FOTO: VEDAL