EU: Nye felles emballasjemerker kan bli lovpålagt 

EU: Nye felles emballasjemerker kan bli lovpålagt 

EU-kommisjonen vil innføre felles avfallssymboler på all emballasje i medlemslandene. Nå ser de på de harmoniserte merkene og symbolene vi bruker på emballasjen i Norden for inspirasjon.

I forbindelse med revisjonen av «Packaging and Packaging Waste Directive» i EU, er emballasjemerking noe kommisjonen er opptatt av. I dag finnes det ingen felles europeisk merkeordning som forteller forbruker hvordan emballasjen skal kildesorteres, men det er utallige merker i ulike land. Unntaket er de nordiske landene som har harmonisert sin merkeordning.  

– De fleste land i Europa både eksporterer og importerer varer og emballasje. Når det er mange ulike måter å merke emballasjen på, kan det være forvirrende for forbruker, sier kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge, som ofte bistår norske produsenter i å merke emballasjen sin riktig. Hun påpeker også at de forskjellige merkereglene i ulike land, kan være minst like krevende for produsenter som leverer produkter og emballasje til flere markeder. 

– Dette var en av grunnene til at de nordiske landene ønsket å samarbeide om emballasjemerkingen. Slik at det i Norden nå er mer eller mindre en felles standard, som er enkel for både forbruker og produsent å forholde seg til, sier Ljøstad.  

 

Kan bli forordning som overstyrer nasjonal lov 

Under Packaging Waste and Sustainability Forum i Brüssel i mai fortalte Policy Officer Maja Desgrees Du Lou, som har ansvaret for revisjonene av «Packaging and Packaging Waste Directive» at de ser på den nordiske merkeordningen i forbindelse med harmoniseringen av merking i Europa, og at de ønsker å implementere et EU-system basert på dette. I den forbindelse var Grønt Punkt Norge invitert til å holde et innlegg om det norske merkesystemet under samme konferanse.  

Kari-Lill Ljøstad på scenen

NORSKE FORHOLD: Grønt Punkt Norge og Kari-Lill Ljøstad var invitert til Packaging Waste and Sustainability Forum i Brüssel, for å snakke om de nordiske merkene. 

 – Det er veldig spennende at EU ønsker å innføre harmoniserte og standard merkeregler for alle medlemsland. Vi er stolte av de nordiske merkene og hvor fort norske produsenter har implementert dette på nesten all emballasje. Derfor håper vi at EU mer eller mindre adopterer dette systemet som er så godt innarbeidet i Norden, sier Kari-Lill Ljøstad. 

I forbindelse med revisjonen, vurderer også EU å endre direktivet til en forordning. Blir det godkjent, blir det ikke rom for nasjonale tilpasninger. En forordning overstyrer nasjonal lovgivning og er gjeldende fra tidspunktet det innføres i EU. 

– Blir forslaget godkjent vil det selvsagt gi store, internasjonale vareprodusenter en unik mulighet til å gi forbruker tydelig råd om riktig kildesortering, på tvers av alle landegrenser.  

 

Nye sorteringssymboler gir mer gjenvinning   

Det var våren 2020 de nye avfallssymbolene ble innført i Norge. Hensikten med prosjektet, som ble ledet av Loop og Avfall Norge, var å innføre like symboler på avfallsbeholdere og dunker i alle kommuner og i det offentlige rom over hele landet. Samtidig som de samme merkene brukes emballasjen, for å forklare forbruker hvordan man bør kildesortere avfallet.   

Det var Dansk Affaldsforening som utviklet de originale avfallssymbolene, og Danmark var de første som tok dem i bruk på beholdere og dunker. Merkene ble litt tilpasset for å også brukes på små flater før de ble innført i Norge, og nå har også Sverige og Island tatt i bruk symbolene – med noen få nasjonale tilpasninger. I tillegg har Finland signalisert at de vil gjøre det samme.  

– I motsetning til resten av Europa har de nordiske landene klart å bli enige om samkjørt og harmonisert symbolbruk. Dette har altså blitt lagt merke til av EU, sier Ljøstad.  

GODT INNARBEIDET: På kort tid har de nye merkene blitt innført på nesten all norsk emballasje. 

De norske symbolene har blitt veldig godt mottatt hos Grønt Punkt Norges 7 000 medlemsbedrifter. Store vareprodusenter som Orkla, Tine, Coop, Kavli/Q og Bama for å nevne noen av mange, har innført symbolene og veldig mye av emballasjen produsert for det norske og nordiske markedet er nå merket. Noe som gir resultater.  

Sammen med Kantar TNS har Grønt Punkt Norge gjennomført en undersøkelse hos mer enn tusen nordmenn. Undersøkelsen viser at hele 44 prosent sjekker på emballasjen hvis de er i tvil om hvordan noe skal sorteres og 31 prosent har lagt merke til de nye symbolene på emballasjen.  

– Det er dermed all grunn til å gå ut fra at tydelig, ny merking gir positive resultater for mer kildesortering, til beste for miljøet, sier Kari-Lill Ljøstad. 

 


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje