Et feminint kulturlandskap

23.06.2016 | Nyhetsbrev

Som mange allerede har oppdaget, er det i år kommet en ny farge på landbruksfolien. Fra før finnes hvit, sort, lysegrønn, grønn og nå har altså rosa rundballer kommet.

De rosa rundballene er et spleiselag fra tre parter - bonden, produsenten Trioplast og Felleskjøpet - hvor alle bidrar med 10 kroner hver. For hver rull med rundballeplast som selges gis det dermed totalt 30 kroner til brystkreftforskning. Saken dette støtter er veldig positiv, og materialgjenvinningen av produktet er i og for seg heller ikke noe problem. Utfordringen ligger i at materialgjenvinnere kan bruke dette som en mulighet til å justere prisene, da dette anses som farget folie og slik sett har en lavere verdi.

Hva gjør Grønt Punkt:
To ganger i året sender vi ut en landbruksbrosjyre med Bondeblandet for å informere bonden om hvordan kildesortere landbruksplast. Denne utsendelsen gikk i forrige måned. Her står det skrevet under landbruksfolie: Rundballefolie – farget (bør holdes adskilt), dette gjelder også rosa farge.

Vi skal også informere i andre kanaler til bøndene, blant annet ett infoskriv om landbruksplast og gjenvinning, hvor vi også påpeker utfordringene med farget/rosa landbruksfolie. Dette vil formidles via Norges Bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag sine nyhetsbrev.

Grønt Punkt skal også gjøre produsenten og salgskanalen oppmerksom på at dette skaper noen utfordringer for materialgjenvinningen.

Hva kan dere som innsamler gjøre:
Snakk med kundene/bøndene om egen utsortering av den rosa landbruksplasten. For de kundene som leverer hos dere, bør dere ha tilrettelagt for at dette kan leveres adskilt hos dere. Skilt/bilde/plakat kan være nyttig i denne sammenhengen (se her for bestilling av våre klistremerker).