Er du synlig nok hos sortere.no?

02.09.2016 | Nyhetsbrev

Sjekk løsningen og meld oss tilbake om dine opplysninger må oppdateres.

Grønt Punkt etablerte for noen år siden en kartløsning på nett som skal hjelpe avfallsbesittere å finne sin nærmeste innsamler, i beste fall kunne spørre flere innsamlere om pris på avfallstjenester – i vår sammenheng på brukt plastemballasje.

Nytt av året er at det også er lagt inn hvilke innsamlere som tilbyr henting av plastemballasje på kommunenivå. Naturlig nok vil avfallsbesitteren forespørre henting av annet avfall enn bare plastemballasje. Denne kartløsningen blir mer og mer kjent og brukt, det vises til denne ved enhver henvendelse til oss, samt i enkelte bransjerelaterte kampanjer.

Etter inngåelse av nye næringsavtaler gjeldende fra 1. januar, har vi oppdatert denne kartløsningen med alle innsamleres kontaktinformasjon, hvilke fraksjoner de tar imot og ikke minst oppdatert kartet på hvilke steder avfallsbesittere kan levere plastemballasjen gratis. Vi har også bedt innsamlerne kontrollere at informasjonen som ligger der er korrekt.

Se kartløsningen her.

Dersom du ser noe som ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.