Endringer i godtgjørelser gjeldende fra 1. februar 2017

19.12.2016 | Nyhetsbrev

Grønt Punkt Norge AS (GPN) møter en del utfordringer for tiden. Disse er vi godt i gang med å møte.

Foreløpig er konkurransen godt merkbar blant våre medlemmer som betaler vederlag for at vi skal legge til rette for et innsamlings- og gjenvinningssystem. Vi har så langt merket minimalt av konkurransen på innsamlings- og gjenvinningssiden. Våre inntekter på medlemssiden reduseres, men forpliktelsene om materialgjenvinning opprettholdes.

For å møte denne priskonkurransen er vi nødt til å sette tæring etter næring, og det gir også for 2017 noen nedganger i de godtgjørelser vi betaler til våre innsamlere. Men som dere også vil se på andre saker i nyhetsbrevet ønsker vi samtidig å gjøre det enklere for dere innsamlere, med bedre løsninger på noen litt vanskelige fraksjoner.

Neste år vil vi ha spesielt fokus på å øke innsamling av hardplastemballasje og folie fra næringslivet, i tillegg til stadig fokus på sporbarhet og kontroll av avsetningskanaler som benyttes.

Landbruksfolie
Som vi har signalisert i et par år vil godtgjørelsen gå ytterligere ned. Dette er ett ledd i at denne fraksjonen skal bære sine egne kostnader, altså å redusere differansen mellom inntekter og kostnader for denne separate fraksjonen til kroner null. Det samme gjelder for Inner-nett, solfangerfolie og fiberduk.

PP-sekk
Markedet er relativt stabilt og godt, med dels økte priser og godtgjørelsen fra GPN har de siste årene vært uendret, vi har derfor i 2017 valgt å sette ned godtgjørelsen.

Folie H&I
Dette er en fraksjon som ruller og går mer eller mindre av seg selv. Prisene i markedet er stabile, avhengig av hvilken kvalitet du leverer. Vi har her valgt å redusere godtgjørelsen ytterligere.

Nedstrøms-utfordringer
Skulle du ha fraksjoner fra dine kunder som du ikke finner en god nedstrømsløsning på ta kontakt med oss. Vårt ønske er at våre medlemmer (deres kunder), og dere sammen skal finne gode løsninger. Skulle det være noen utfordringer her er det bare å ta kontakt med oss. Det er bedre at dere tar kontakt med oss, enn at medlemmene (vår inntektskilde) tar kontakt eller ønsker å bytte returselskap. Vår pro-aktive/i forkant av evt. utfordringer.

Øvrige godtgjørelser er uendret*
Se prisliste nederst.

Godtgjørelser fra 1. februar 2017
Etter styremøte den 30/11-2016 vil følgende endringer i godtgjørelsen gjelde fra 1/2-2017:

 

Skulle dere ha spørsmål er det som vanlig bare å ta kontakt med oss!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N