Endrede regler for rapportering av plastfolie (vareimportør)

26.01.2016 | Nyhetsbrev

Endrede regler for rapportering av plastemballasje fra 1. april 2016

Endrede regler for rapportering av plastemballasje fra 1. april 2016

 

Rapportering av plastfolie: Vareimportører

Vareimportører skal nå skille mellom to typer folie ved rapportering til Grønt Punkt.

i. Transportfolie (0,50 kr/kg):
All folie som dekkes av listen nedenfor.

ii. Folie rundt f-pakning (1,38 kr/kg)
All folie som ikke dekkes av listen nedenfor.
(f.eks. hvitost, godteri og frosne grønnsaker)

Dersom dere ikke klarer å skille de to typene folie, må hele mengden rapporteres som type 2.

Liste over emballasjeprodukter som rapporteres som «Transportfolie»:

  • Krympefolie/-film
  • Strekkfolie/-film
  • Pallehetter og pallemellomlegg
  • Toppdekkark, -film, mellomleggsark og ileggsark (D-pak)
  • Folie for emballering av avfall i baller
  • Overtrekk og vinterfolie, f.eks. til trelast
  • Skumfolie, boble- og puteplast
  • Profiler, puter og plater i PE- eller PP-skum til beskyttelse ved lagring og transport
  • Folie/Sekk til pallekonteiner (f.eks. bisonsekk)

Endringene blir synlige i rapporteringsskjema ved rapportering av emballasje brukt etter 1. april (tidligst i skjema som lages 1. mai).

Alle detaljer finnes i Regler for medlemskap i Grønt Punkt.

Det blir endringer i vederlagssatsene fra 1.4.2016 og 1.5.2016.