Endrede regler for rapportering av plastemballasje

26.01.2016 | Nyhetsbrev

Endrede regler for rapportering av plastemballasje fra 1. april 2016

Endrede regler for rapportering av plastemballasje fra 1. april 2016

1) Rapportering av plastfolie: Vareprodusenter

Nå blir det enklere for vareprodusenter (pakker/fyller) å rapportere til Grønt Punkt. «Transportfolie» (se listen nedenfor) vil da rapporteres av emballasjeprodusent og emballasjeimportør.

Vareprodusent (pakker/fyller) skal kun rapportere:

 • Folie rundt f-pakning (f.eks. hvitost, godteri og frosne grønnsaker).
 • Annen folie som ikke dekkes av listen nedenfor.

Folie som rapporteres av emballasjeprodusent og emballasjeimportør:

 • Krympefolie/-film
 • Strekkfolie/-film
 • Pallehetter og pallemellomlegg
 • Toppdekkark, -film, mellomleggsark og ileggsark (D-pak)
 • Folie for emballering av avfall i baller
 • Overtrekk og vinterfolie, f.eks. til trelast
 • Skumfolie, boble- og puteplast
 • Profiler, puter og plater i PE- eller PP-skum til beskyttelse ved lagring og transport
 • Folie/Sekk til pallekonteiner (f.eks. bisonsekk)

Endringene blir synlige i rapporteringsskjema ved rapportering av emballasje brukt etter 1. april (tidligst i skjema som lages 1. mai).

Alle detaljer finnes i Regler for medlemskap i Grønt Punkt.

Det blir endringer i vederlagssatsene fra 1.4.2016 og 1.5.2016.

______________________________________

2) Rapportering av plastfolie: Vareimportører

Vareimportører skal nå skille mellom to typer folie ved rapportering til Grønt Punkt.

i. Transportfolie (0,50 kr/kg):
All folie som dekkes av listen nedenfor.

ii. Folie rundt f-pakning (1,38 kr/kg)
All folie som ikke dekkes av listen nedenfor.
(f.eks. hvitost, godteri og frosne grønnsaker)

Dersom dere ikke klarer å skille de to typene folie, må hele mengden rapporteres som type 2.

Liste over emballasjeprodukter som rapporteres som «Transportfolie»:

 • Krympefolie/-film
 • Strekkfolie/-film
 • Pallehetter og pallemellomlegg
 • Toppdekkark, -film, mellomleggsark og ileggsark (D-pak)
 • Folie for emballering av avfall i baller
 • Overtrekk og vinterfolie, f.eks. til trelast
 • Skumfolie, boble- og puteplast
 • Profiler, puter og plater i PE- eller PP-skum til beskyttelse ved lagring og transport
 • Folie/Sekk til pallekonteiner (f.eks. bisonsekk)

Endringene blir synlige i rapporteringsskjema ved rapportering av emballasje brukt etter 1. april (tidligst i skjema som lages 1. mai).

Alle detaljer finnes i Regler for medlemskap i Grønt Punkt.

Det blir endringer i vederlagssatsene fra 1.4.2016 og 1.5.2016.

______________________________________

3) Rapportering av hardplast (flasker, kanner, brett, ...)

Nå skal vareprodusenter (pakker/fyller) og vareimportører skille mellom husholdnings- og næringsemballasje ved rapportering av hardplastemballasje (Flasker/kanner/begre/tuber/kork/kasser osv.). Grønt Punkt har laget noen retningslinjer som gjør det enklere å rapportere.

Følgende skal rapporteres som husholdningsemballasje:

 • Alt som selges i dagligvarebutikker
 • Forbrukerelektronikk, apotekvarer, kosmetikk, tekstil, jernvarer, møbler og interiør
 • Annen emballasje som overveiende ender som avfall i husholdningene

Følgende skal rapporteres som næringsemballasje:

 • Produkter til industriell virksomhet og landbruk
 • Annen emballasje som overveiende ender som avfall i næringslivet

Endringene blir synlige i rapporteringsskjema ved rapportering av emballasje brukt etter 1. april (tidligst i skjema som lages 1. mai).

Alle detaljer finnes i Regler for medlemskap i Grønt Punkt.

Det blir endringer i vederlagssatsene fra 1.4.2016 og 1.5.2016.