Endrede regler for rapportering av emballasje for kjemikalier og farlige stoffer

26.01.2016 | Nyhetsbrev

Endrede regler for rappportering av plastemballasje fra 1. april 2016

Endrede regler for rappportering av plastemballasje fra 1. april 2016

Rapportering av plastemballasje for kjemikalier og farlige stoffer

Nå skal vareprodusenter (pakker/fyller) og vareimportører skille mellom husholdnings- og næringsemballasje ved rapportering av Plastemballasje for kjemikalier og farlige stoffer. Grønt Punkt har laget noen retningslinjer som gjør det enklere å rapportere.

Følgende skal rapporteres som husholdningsemballasje:

  • alt som selges i dagligvarebutikker
  • tennvæske, white spirit og rødsprit
  • lampeolje, varmeolje og parafin
  • bioetanol
  • avløpsåpner

Følgende skal rapporteres som næringsemballasje:

  • Maling, lim og sparkel.
  • All annen emballasje for kjemikalier og farlige stoffer (se liste nedenfor, fratrukket punktene under husholdningsemballasje).

Endringene blir synlige i rapporteringsskjema ved rapportering av emballasje brukt etter 1. april (tidligst i skjema som lages 1. mai).

Alle detaljer finnes i Regler for medlemskap i Grønt Punkt.

Det blir endringer i vederlagssatsene fra 1.4.2016 og 1.5.2016.