Emballerings- og optimeringspris 2017

08.11.2017 | Nyhetsbrev

Morten Aas, leder Emballasje og design i TINE, ble tildelt Emballasjefagprisen 2017 på Emballasjedagene i Sandefjord torsdag 2. november. Optimeringsprisen 2017 ble tildelt forskningsprosjektet REforREm - Riktig Emballering for Redusert Matsvinn.

Emballasjefagprisen gis til personer med et spesielt engasjement og interesse for emballasje og emballasjefagmiljøet i Norge.

Kandidater til årets Emballasjefagpris ble foreslått av medlemmene i Emballasjeforeningen, og juryen nominerte tre kandidater blant disse. I oktober har det vært mulig å stemme på de tre kandidatene, og en av de nominerte fikk klart flest stemmer. Juryen støttet opp om resultatet fra avstemningen.

Morten Aas har lang og allsidig emballasjeerfaring, gode emballasjekunnskaper og et godt utviklet kontaktnett. Han har vært aktiv i det organiserte emballasjearbeidet i Norge og leder en av Norges beste emballasjemiljøer i Tine. Morten har vært engasjert i emballasjefaget over tid og vært synlig i miljøet gjennom flere år.

Optimeringsprisen

-Det er uvanlig at Optimeringsprisen går til et forskningsprosjekt med mange aktører, sa Thomas Eie, senior Emballasjeutvikler i BAMA, som er en av aktørene i REforREm. Han trakk frem Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, som en av pådriverne i prosjektet sammen med Østfoldforskning.

Optimeringsprisen 2017 ble delt ut av Thomas Weihe (t.h.) i DLF. Hanne Møller (fra venstre) Østfoldforskning, Frank Robert Müller (Tommen Gram), Stig Søberg (RPC Bebo Food Packaging), Atle Flom (Døvigen), Marit Kvalvåg Pettersen (Nofima), Ivar Holtet (BWL) og Thomas Eie (BAMA Industri) var til stede for å motta prisen

Optimeringsprisen består av grafikk fra kunstneren Alf Ertsland og et diplom som ble delt ut av juryleder Thomas Weihe fra Dagligvareleverandørenes forening DLF og direktør i Emballasjeforeningen, Kari Bunes på Emballasjedagene i Sandefjord 2. november.

Prosjektets overordnede ide er å bidra til redusert matsvinn gjennom å utvikle og utnytte emballeringsteknologi og pakketekniske løsninger som er tilpasset forbrukernes adferd og behov ut fra et svinnreduserende ståsted.

Juryens begrunnelse:

-Prosjektet honoreres for en helhetlig tilnærming til emballasjeløsninger, både kreative og faktabaserte. Arbeidet er helt i tråd med den globale ambisjonen om å redusere matsvinn, sa Thomas Weihe

ReforRem bidrar til å øke forståelsen for emballasjens rolle som en ressursbevarende funksjon. Prosjektet har bidratt til oppmerksomhet og publisitet rundt matsvinn og emballering.

Emballerings- og optimeringspris 2017

Vinner av emballasjeprisen 2017 Morten Aas. Foto: Per Øyvind Nordberg