Driver du butikk? Da bør du lese dette

19.06.2017 | Grønt Punkt

Ved å tenke sirkulærøkonomi og gjøre tre enkle grep sparer Coop både penger og miljø.

«Vi er på ingen måte i mål i forhold til Coop sine ambisiøse miljømål, men vi er likevel stolte over de resultatene vi kan vise til så langt, og den gode utviklingen vi er inne i», sier Hilde Kristin Nygaard, innkjøpssjef i Coop. Hun forteller at de har økt kildesorteringsgraden for butikk-kjedens avfallsfraksjoner fra 67 til 72 prosent mellom 2014 og 2017 i store deler av landet.


Sirkeltenkning gir penger på bok

Målet med sirkulærøkonomi er å gjenbruke eller gi nytt liv til materialer som vi tidligere kastet på fyllinga. For eksempel resirkulerer Coop plastemballasje ved å kverne den til granulater som blir brukt i andre produkter. Blant annet blir resirkulert plast brukt i bæreposene til Coop,som i dag bestårav 35 prosent resirkulert plast.


«Det er viktig å huske at avfall – eller restmaterialer – er noe som er av verdi for andre, og som derfor representerer inntekter hvis du behandler de riktig. Da er det jo også slik at jo mer du resirkulerer, jo større er de potensielle inntektene. Betalingen for papp, papir og plast går rett inn i butikkens regnskap, noe som inspirerer og stimulerer til resirkulering.»

Tre tips for lønnsomme sirkler


Her er Hilde Kristin Nygaards tre tips til sirkeltenkning som gir penger rett på bunnlinja:

  1. Ikke kast penger.
    Ta papp, papir og plastemballasje ut av restavfallet. Dette er rett og slett penger du enten kaster ut av vinduet, eller betaler flere hundre kroner for å bli kvitt som restavfall. Når du tar ut papp, papir og plast, må dessuten restavfallet hentes sjeldnere, og dermed reduserer du kostnadene. Vinn–vinn-vinn
  2. Samarbeid er tingen.
    Jobb sammen med de som henter avfallet hos deg for å få på plass gode miljø- og kostnadseffektive løsninger. Dette er i alles interesse fordi det kan gi nye inntektskilder eller redusere kostnader.
  3. Tilrettelegg i butikkene. 
    Å bevisstgjøre og lære opp de butikkansatte er avgjørende for å lykkes. Sørg for at det er nok beholdere på plass, og god merking av avfallstypene. Dette er noe Norsk Gjenvinning og Retura hjelper oss i Coop med.

Klare til å ta større ansvar

«Det å tenke sirkulærøkonomi avhenger av mange faktorer, og det holder ikke med gode intensjoner alene. Infrastrukturen må også på plass, og det må være vilje og gjennomslagskraft blant de forskjellige aktørene i hele kjeden», sier Nygaard.


Coop har, på lik linje med andre dagligvareaktører, store og sammensatte utfordringer når det gjelder emballasje og restavfall. Papp og papir utgjør det største volumet, men også matavfall og plast er en vesentlig bidragsyter til de 50 000 tonnene med avfall Coop håndterer i året. Coop og Norsk Gjenvinning skal gjenvinne 12 000 tonn matavfall til Bio-gass og Bio-gjødsel. At de nå resirkulerer mer enn noen gang tidligere, og at andelen bare øker, er vel og bra, men Coop er faktisk klare til å yte enda mer.


«Økt kildesortering setter andre krav til bilene som henter resirkuleringsmaterialet, og det er store gevinster å hente på å samlaste de ulike avfallstypene», forteller Nygaard. «Til det trengs spesialiserte biler som kan håndtere flere typer avfall på én gang. I så måte venter vi i Coop egentlig bare på at leverandørene skal få tilpasset bilparken enda bedre til denne måten å tenke på. Dette tar naturligvis litt tid, men vi har stor tro på at også andre vil se nytten av å tenke i sirkler.»

 
Ta gjerne kontakt med oss i Grønt Punkt Norge for å få flere tips og råd om hvordan din bedrift kan bli mer bærekraftig. Ring oss på 22 12 15 00 eller send en mail til post@grøntpunkt.no.

 

Se hvordan du enkelt kildesorterer plast på arbeidsplassen her

Følg oss på LinkedIn

Se hvem Grønt Punkt Norge er på bare 3 minutter:

Av: Arve Martinsen, kommunikasjonsrådgiver i Grønt Punkt Norge