kyzmhc6y5ilgkyxxpc75.jpg

DLF-medlemmer bidrar stort i miljødugnaden

Samtidig som de står for en fjerdedel av all emballasje som årlig går ut på det norske markedet, tar samtlige av medlemmene til Dagligvareleverandørenes forening miljøansvar, og sikrer gjenvinning av emballasjen gjennom Grønt Punkt-medlemskap.

Dagligvareleverandørenes forenings (DLF) medlemsbedrifter står for 95 prosent av omsetningen av alle merkevarer i norske dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Gjennom sitt Grønt Punkt-medlemskap sparer de årlig miljøet for CO2-utslipp tilsvarende hele 11773 turer rundt jorda med personbil.

Betydelige bidragsytere

– Vi setter stor pris på miljøinnsatsen DLF-medlemmene gjør. De går foran med 100 prosents medlemsoppslutning hos oss, og er dermed betydelige bidragsytere til vårt arbeid for innsamling og gjenvinning av emballasje, sier administrerende direktør i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine.

Røine forteller at det fremdeles ikke betales vederlag for rundt en femtedel av mengden emballasje som går ut på det norske markedet.  Det betyr at bedrifter som er medlem og betaler vederlag finansierer ordningene for kildesortering, innsamling og gjenvinning – samtidig som det finnes emballasje på markedet som går inn i de samme ordningene uten at denne betales for.

– Det er viktig å få til en rettferdig fordeling av innsamling og gjenvinningskostnadene. Dessverre er det fortsatt slik at en del virksomheter som bruker emballasje står utenfor ordningen og gjør seg selv til gratispassasjerer. DLF-medlemmene går foran som gode forbilder med sine bidrag til miljødugnaden.

Store CO2-besparinger

Blant DLFs medlemmer er samtlige 104 medlemmer også medlem i Grønt Punkt Norge. Slik sikrer de gjenvinning av en betydelig markedsandel brukt emballasje – nærmere en fjerdedel av den totale årlige innrapporterte mengden. I løpet av 2012 rapporterte DLFs medlemmer inn, og betalte for 109000 tonn emballasje til Grønt Punkt.

– Det er en selvfølge for oss og våre medlemmer å sikre at emballasjen som går ut på markedet blir håndtert riktig og gjenvunnet. Ved medlemskap i Grønt Punkt garanteres dette, samtidig som medlemmer bidrar til opprettholdelse og forbedring av de velfungerende retursystemene som finnes i dag. Er du emballasjebruker, må du ta miljømessig og økonomisk ansvar i hele verdikjeden, sier kommunikasjonssjef i DLF, Nina Foss Haugen.

Til tross for at DLF-medlemmene i antall utgjør en liten del av Grønt Punkts totale medlemsmasse på 5000 medlemmer, skåner de miljøet for utslipp av hele 81000 tonn CO2-ekvivalenter årlig - en femtedel av de totale CO2-besparelsene fra materialgjenvinning av emballasje i 2012. Alene sparte de miljøet for utslipp tilsvarende det årlige klimafotavtrykket i størrelse med hele Holmestrands befolkning.

FAKTABOKS:

Kort om returordningene for emballasje:

I 1995 vedtok Stortinget at næringslivet selv skal organisere returordninger for gjenvinning av brukt emballasje. Det grunnleggende prinsippet er at forurenser betaler.

  • Grønt Punkt er næringslivets redskap for å sikre finansieringen av returordningene for emballasje. Alle som produserer eller selger produkter med emballasje kan være medlem i Grønt Punkt og på den måten være med å ta sin del av miljøansvaret.
  • Rundt en av fem kilo emballasje blir per i dag ikke rapportert og betalt for.
  • Grønt Punkt-medlemmer betaler for at det som kildesorteres også gjenvinnes. De som ikke betaler vederlag belaster likevel returordningene med kostnader som Grønt Punkt-medlemmer betaler og er derfor gratispassasjerer.
  • Grønt Punkt er et non-profit-selskap.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.