Design for gjenvinning

19.08.2016 | Nyhetbrev

Oppstart av prosjektet “Design for gjenvinning 2017”, torsdag 6. april 2017

 • Presentasjon: Basic Facts Report on Design for Plastic Packaging Recyclability
  Version 0.2, 07.04.2017
 • Enighet om å utvikle prosjektplaner og arbeidsgrupper med følgende tema:
  - Carbon black
  - Sleeves og etiketter
  - Resirkulert råvare
  I tillegg vil Grønt Punkt Norge og Mepex se på nedstrømsløsninger for PET-brett.

 

Presentasjoner fra workshop hos ROAF 06.09.2016

 

Rapport: Design for gjenvinning av plastemballasje
Frode Syversen, Mepex
Presenterte uferdig versjon per 17. august 2016. Fjernet se nyere versjon.

 

Presentasjoner fra frokostseminaret 10. mai 2016
Design for resirkulering – en praktisk inngang til den sirkulære økonomien.