vdycbbzohxam529dusgm.jpg

Byggenæringens Landsforening oppfordrer til miljøansvar

Bygg- og byggevarenæringen tilfører flere tusen tonn emballasje til markedet årlig og står for rundt syv prosent av all emballasjebruk i Norge. Samtidig sørger 7 av 10 aktører for at deres emballasje blir forsvarlig gjenvunnet gjennom medlemskap i Grønt Punkt.

- Bygg- og byggevarebransjen er på god vei.  At rundt 70 prosent av aktørene er Grønt Punkt-medlemmer viser at dette er en bransje som setter fokus på miljøet. Allikevel er det kjedelig at resterende 30 prosent lar andre stå for denne regningen, sier administrerende direktør i Grønt Punkt Norge AS, Jaana Røine og legger til at alle importører og produsenter skal være Grønt Punkt-medlemmer for å ta sitt miljøansvar.

Bygg- og byggevarenæringen bruker drøyt 10 000 tonn plastemballasje og 15 000 tonn bølgepapp årlig. Dette utgjør rundt syv prosent av all årlig emballasjebruk i Norge. Når denne emballasjen kildesorteres hos virksomhetene muliggjøres materialgjenvinning. Gjenvinningen finansieres av de som sender emballasje ut på markedet, gjennom sitt medlemskap i Grønt Punkt Norge AS.  Medlemmene rapporterer inn sin emballasje og betaler vederlag for forsvarlig gjenvinning av denne. Emballasje fra aktører som ikke tar dette miljøansvaret går gjennom retursystemene på medlemmers bekostning.

- Vi vil at de som står utenfor også blir medlemmer. Det er ikke rettferdig at de som faktisk tar miljøansvar finansierer retur av gratispassasjerers emballasje, sier Røine.

BNL oppfordrer til Grønt Punkt-medlemskap

Jaana Røine får oppbakking av direktør for miljø og energipolitikk for Byggenæringens Landsforening, Rannveig Ravnanger Landet.

- Det er hyggelig å se at mange i byggenæringen tar ansvar for den emballasjen som følger med deres produkter, spesielt med tanke på hvilke volumer med verdifulle gjenvinningsmaterialer det er snakk om. Det bekrefter næringens økte fokus på forsvarlig avfallshåndtering og miljøbevissthet. Samtidig vil vi i BNL oppfordre alle innenfor næringen å bli medlem i Grønt Punkt. Det er den enkleste måten hver bedrift kan ta sitt ansvar på når det gjelder emballasje.

Medlemmer innfrir krav fra det offentlige

Fokuset på miljø blir stadig større ved offentlige anskaffelser. Det offentlige stiller krav om at deres leverandører er medlem i en returordning for emballasje. I praksis betyr dette at Grønt Punkt-medlemskap er nødvendig for å få offentlige oppdrag. Forsvarsbygg og Statsbygg er blant Grønt Punkts kontrollmedlemmer. Disse stiller krav om at deres leverandører er medlem og dermed finansierer forsvarlig gjenvinning av sin emballasje.

FAKTABOKS:

Kort om returordningene for emballasje:

I 1995 vedtok Stortinget at næringslivet selv skal organisere returordninger for gjenvinning av brukt emballasje. Det grunnleggende prinsippet er at forurenser betaler.

  • Grønt Punkt er næringslivets redskap for å sikre finansieringen av returordningene for emballasje. Alle som produserer eller selger produkter med emballasje bes om å være medlem i Grønt Punkt og på den måten være med å ta sin del av miljøansvaret.
  • Rundt en av fem kilo emballasje blir per i dag ikke rapportert og betalt for.
  • Grønt Punkt-medlemmer betaler for at det som kildesorteres også gjenvinnes. De som ikke betaler vederlag belaster likevel returordningene med kostnader som Grønt Punkt-medlemmer betaler og er derfor gratispassasjerer.
  • Grønt Punkt er et non-profit-selskap.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.