BIR imponerer igjen

BIR imponerer igjen

På fjerde året imponerer BIR med gode revisjonsresultater for plastemballasje. Dermed viser de at det er mulig for storby-områder å være best i klassen til å kildesortere ren plastemballasje.

Bergenserne har god grunn til å skryte av seg selv, etter at Grønt Punkt Norge - på vegne av Plastretur - gjennomførte revisjon hos BIR 15. juni. Resultatet på bare fire prosent forurensing er veldig imponerende for et renovasjonsselskap som har ansvar for sju kommuner, og Bergen by som alene snart har 287 000 innbyggere.

– BIR har over tid vist at befolkningen deres er flinke. Det er lite forurensinger av andre materialer og folk er gode til å levere plasten ren og tom for rester, noe som gjør råvaren bedre egnet for gjenvinning, sier Kristian Nordby som gjennomførte revisjonen.

Årets resultat stiller seg i rekken av flere år med gode revisjonsresultater:

  • 2022: 4%
  • 2021: Ingen revisjoner (korona)
  • 2020: 3%
  • 2019: 4%
  • 2018: 3,2%

I 2022 var det hovedsakelig feilsorterte gjenvinnbare plastprodukter og papp/kartong, i tillegg til annet restavfall som ga forurensingsgraden på fire prosent.

FEILSORTERING: Blant mye ren plastemballasje ble det også oppdaget noe feilsorteringer. FOTO: GRØNT PUNKT NORGE/BIR

Mange følger rådene til BIR

– Hvorfor er dere så flinke til å kildesortere i Bergens-området?

– I Bergensavisen spekuleres det på om årsaken til at bergenserne er så flinke til å rengjøre plasten, er at vi har så mye vann siden det regner så godt her i Bergen! Men årsaken er nok litt mer sammensatt, sier kommunikasjonsrådgiver Tina Skudal i BIR.

Hun forteller at de ønsker å gjøre det enkelt for kildesorterere.

– Vi oppfordrer til å kaste plast av dårlig kvalitet, som laminater, i restavfallet sammen med skitten plast – om de ikke har tid til å rengjøre den. Vi har laget sorteringsguider i mange ulike fasonger og brukerveiledning for rengjøring av plast der vi oppfordrer til kun å bruke kaldt vann og en børste under rengjøringen, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Hun opplever at mange følger rådene deres.

– Det fleste av oss liker jo ikke å levere fra oss noe som er skittent og småekkelt. Vi ser også at plasten som leveres i gjennomsiktige sekker er renere enn plast som hentes inn fra containere, så innsamlingsløsningen har også betydning for plastkvaliteten.

REVISJON: Ansatte i BIR deltok også under revisjonen. FOTO: BIR

Byfenomen

Tradisjonelt er revisjonsresultater hos renovasjonsselskaper som har innsamling i større byer, dårligere enn ellers i landet.

– Hvorfor vet vi ikke helt sikkert, selv om det er noe vi og andre har forsket på, men teoriene handler om demografi og at folk bor mindre og tettere, og at det dermed ikke alltid er like tilrettelagt for kildesortering, sier Kristian Nordby som er prosjektleder for kommuner og IKS i Grønt Punkt Norge.

Samtidig viser resultatet i Bergen at det er mulig å levere ren plastemballasje – selv i byen.

– BIR er veldig flinke til å informere og fortelle befolkningen sin hvorfor og hvordan de skal kildesortere. De er et veldig synlig og tydelig renovasjonsselskap, sier Nordby. Han håper derfor at de gode resultatene kan motivere enda flere bergensere til å kildesortere. I 2021 hadde BIR en innsamling på 6,9 kilo plast per innbygger, som er litt under landsgjennomsnittet.

Hans tilbakemelding til BIR etter revisjonen er derfor:

– Fortsett det gode arbeidet!


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje