byi0fv9s8k57f1rtyyt0.jpg

“Best Recycled Plastic Product 2013”

25-06-2013: EPRO (European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations) har gleden av å åpne årets konkurranse “Best Recycled Plastic Product”, som går ut på å kåre det beste produktet i Europa som er fremstilt helt eller delvis av gjenvunnet plast.

Målet med konkurransen er å øke oppmerksomheten rundt verdien og anvendelsesområdet av gjenvunnet plast, bidra til økt plastgjenvinning og sikre at brukt plast oppfattes som en ressurs, ikke avfall. 

Siden lanseringen av konkurransen i 2009 har mange bedrifter fra en rekke europeiske land deltatt og bidratt til å vise frem en mengde forskjellige produkter med ulike bruksområder, som alle har det til felles at de er fremstilt av gjenvunnet plast. 

EPRO vil sammen med organisasjonene, PlasticsEurope, EUPR (europeiske plastgjenvinnere), EUPC (europeiske plastkonvertere og ACR +(europeisk kommuneorganisasjon) jobbe for å få frem det beste produktet fremstilt av gjenvunnet plast i 2013.

Design av plastemballasje, forbedrete innsamlingssystemer, mer avansert sorteringsteknologi kombinert med flere gjenvinningsmuligheter og produkter som inneholder gjenvunnet plast betyr at stadig mer plast kan gjenvinnes. 

Derfor er det viktig at forbrukere og næringsliv fortsetter det viktige arbeidet med å kildesortere plast slik at det kan gjenvinnes på en fornuftig måte. 

EPRO tror det viktigste for å sikre oppmerksomhet rundt gjenvinning av plast er å vise frem produkter som inneholder gjenvunnet plast, både for å vise forbrukerne at kildesortering gir resultater og for å motivere bedrifter til å ta i bruk gjenvunnet plast når nye produkter skal utvikles og produseres. Målet er å sikre et effektivt og miljøvennlig kretsløp for plast.

Konkurransen gir også næringslivet anledning til å vise hvordan de i praksis utøver samfunns- og miljøansvar, og forbrukerne få se hva deres miljøinnsats som kildesorterere kan føre til. 

Om konkurransen

EPRO (European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations) inviterer produsenter fra Europa som produserer produkter som inneholder gjenvunnet plast til å delta i “Best Recycled Plastic Product). Det er mulig å melde på produkter helt frem 20. september 2013.

Under står alt man trenger å vite for å delta, og EPRO vil gjerne vite så mye som mulig om deres produkter som inneholder gjenvunnet plast.  EPRO vil bidra til å dele produkteksempler over hele Europa – selvfølgelig uten kostnader for deltagerne.

Følgende kreves for at produktene skal komme i betraktning:

·  Produktet må inneholde en betydelig andel gjenvunnet plast (mer enn 50%)

·  Produktet må ha blitt lansert i 2010 eller senere

·  Produktet må være tilgjengelig i markedet og ha solgt minst en enhet

·  Produktet kan enten være rettet mot næringsliv eller det være rettet mot forbruker

·  Produktet må være bærekraftig – relevant informasjon gis på påmeldingsskjemaet 

·  Produktet må være produsert i Europa

Meld på produktet her: http://www.epro-bestproduct.eu/  

Fyll ut det web-baserte påmeldingsskjemaet, gi en kort beskrivelse av produktet og legg ved bilder av produktet(ene). Beskrivelsen skal underbygge de ovennevnte kriteriene. Det er også mulig å sende med annen utfyllende informasjon for å presentere produktet.


En jury bestående av representanter fra EPRO, PlasticsEurope, EUPR, EUPC and ACR+ vil vurdere bidragene og prekvalifisere tre produkter til finalen der konferansedelegatene vil stemme frem årets vinner.   

Vinnerne blir kåret på Identiplast 2013 i Paris

Finalistene vill bli annonsert og vinneren vil bli kåret på IdentiPlast 2013 i Paris, 28-29 november. Vinnerne vil også bli behørig presentert på EPROs websider og i PlasticsEurope sin publikasjon “Plastics Facts and Figures 2013, som distribueres i hele Europa. 

EPRO håper flest mulig bedrifter vil benytte denne anledningen til å jobbe sammen for å styrke kretsløpet for å fremme og styrke kretsløpet for plast, og bidra til mer bruk av gjenvunnet plast i nye produkter og stimulere til etterspørsel av regranulat.

Kontaktperson

Eirik Oland

Head of EPRO Communication Group,–

E-post: eirik@grontpunkt.no

Web: www.epro-plasticsrecycling.org   

  

EPRO - European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations. EPRO is an association of the national organisations charged with organising and promoting recycling and recovery of plastics throughout Europe. Each EPRO member is working to meet and exceed requirements set by EU and national packaging directives.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.