Avsetning av plastemballasje i et "sprengt" marked

16.05.2017 | Nyhetsbrev

Fortsatt er det utfordringer når det gjelder leveranse av innsamlet plast til gjenvinningsanlegg i Tyskland, men strakstiltak er igangsatt.

Leveransesituasjonen for innsamlet plast fra husholdninger ble ikke så mye bedre i 1. kvartal. Tyske lokalmyndigheter fortsatte saksbehandling av vår eksportsøknad til Tønsmeier-anlegget i "sneglefart" og endelig godkjennelse kom først primo april. Og da alle eksporttillatelser endelig var på plass fikk vi beskjed om at det var brutt ut brann på Relux-anlegget i Magdeburg.

Skadene på anlegget er omfattende, og det vil ikke være mulig å levere dit de neste månedene. Heldigvis er det et lite volum som sendes Relux-anlegget. For å avhjelpe har vi søkt om importtillatelse for leveranser til et annet Tönsmeier anlegg i Porta Westfalica, og vi forventer at leveranser dit kan starte i juli.

Sammen med Bring har vi nå blitt enige om en rask løsning på de transportutfordringene vi har hatt seneste tid med «back-log» av hentinger, løpende hentinger, traller som står ulike steder og tømming av mellomlager. Innen 1. juli skal vi være a jour. Gjennom et samarbeid med sorteringsanlegget Kedenburg har vi nå satt opp en «bil-bro» med 6-8 biler pr. uke som skal gå shuttle-trafikk til situasjonen er normalisert.

Når det gjelder arbeidet med ny kommuneavtale mellom Avfall Norge og Grønt Punkt Norge er denne ennå ikke helt klar. Mer informasjon om dette kommer i senere nyhetsbrev.