nv7vd2egu3nbqtqxkhsh.jpg

Asker kommune bidrar til bærekraftig utvikling

Asker kommune er blitt kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge for å sikre at brukt emballasje gjenvinnes på en hensiktsmessig og miljøriktig måte. Asker kommune følger dermed opp Regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige innkjøp.

Administrerende direktør i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine og ordfører i Asker kommune, Lene W. Conradi.

Asker kommune er blitt kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge for å sikre at brukt emballasje gjenvinnes på en hensiktsmessig og miljøriktig måte. Asker kommune følger dermed opp Regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige innkjøp.

- Vi i Asker følger miljøvernminister Solhjells oppfordring om å bidra til at all brukt emballasje blir tatt hånd om og gjenvunnet. Gjenvinning er et verdifullt miljøtiltak. Ved å sikre miljøriktig håndtering av det avfallet leverandørene og forbrukersamfunnet produserer unngår vi at ressurser går tapt, sier Askers ordfører Lene W. Conradi.

- Dette kontrollmedlemsskapet innebærer at vi setter som et krav at alle norske leverandører som selger varer til Asker kommune må være medlem i en returordning for brukt emballasje, forklarer Conradi.

Grønt Punkt Norge er næringslivets redskap for å oppfylle myndighetenes krav til gjenvinning av brukt emballasje. - Selskapets oppgave er blant annet å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av returselskapene, sier adm. dir. i Grønt Punkt Norge Jaana Røine. 

Et stort antall av leverandørene til det offentlige er i dag gratispassasjerer. Det betyr at mange bedrifter som produserer eller benytter emballasje, ikke er med på å betale for returordningene. Dette til tross for at også deres emballasje blir samlet inn og gjenvunnet og dermed utgjør en kostnad for systemene. Dette kan virke konkurransevridende overfor dem som lojalt slutter opp om systemet og kan på sikt true returordningene.

- Vi er meget fornøyde med at Asker kommune er blitt kontrollmedlem. Målet er at samtlige kommuner i Norge blir kontrollmedlemmer for å delta i emballasjedugnaden til beste for miljøet, og for å unngå konkurransevridning, understreker Jaana Røine.

For mer informasjon kontakt:
Adm. dir. i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine, telefon: 22 12 15 00


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.