Anbud husholdningsplast

31.08.2016 | Nyhetsbrev

Etter stans i leveringer til Swerec er nå kontrakter med nye sorteringsanlegg signert.

Som følge av heving av kontrakten med Swerec grunnet manipulerte tall i rapportering ble alle leveranser dit stoppet 1. mai. Det var før dette jobbet med anbud på sortering av mengdene som gikk til Swerec, slik at anbudspapirer gikk ut umiddelbart. Kontrakter med nye sorteringsanlegg er nå signert.

Felles anbudspairer FTI/GPN for sortering av husholdningsplast ble i mai sendt ut til en gruppe på ti kjente sorteringsanlegg. De ti ble valgt for å få en rask avklaring på sortering av de mengder som gikk til Swerec og for å hindre unødig lagring eller stopp i henting hos kommuner. Seks aktører leverte tilbud. Anlegg ble besøkt/forhandlet med hver uke i juni og det er nå inngått avtaler med to nye sorteringsanlegg. Disse er:

  1. Tönsmeier i Tyskland. For GPN en ny aktør som har mange anlegg i Tyskland og Polen. Tilbyr sortering på to anlegg for oss i 2017, i Porta Westfalica og Oppin. Avtalen omfatter begge anleggene, noe som øker produksjonssikkerheten for oss. Begge anleggene er av første klasse sorteringsanlegg. Avtalene skal gjelde i 2017 og gjelder til sammen 10-12 000 tonn.
  2. Ekokem i Finland. Nybygget anlegg i Riihimaki i Finland. Her drives både sortering, vasking og gjenvinning, altså “end-user”. Avtale med Ekokem vil gjelde både I 2016 og 2017, og gjelder til sammen 1500 – 2500 tonn.

Det midlertidige lageret som fem IKS har sendt sin plastemballasje til, er i gang med å tømmes til Kedenburg i Tyskland. Det er etter anbudet inngått en utvidet tonnasje-avtale med Kedenburg om sortering av den lagrede plasten.