20 år med bransjeavtaler - Grønt Punkts årsrapport 2013 er på nett

22.04.2014 | Nyhetsbrev

I 1994 ble de første bransjeavtalene i Norge inngått. På disse 20 årene har vi etablert returordninger, endret atferd og nådd viktige miljømål. For alle som jobber med emballasje, miljø, gjenvinning og utvidet produsentansvar vil 2014 bli det året som setter sitt preg på fremtiden.

I 1994 ble de første bransjeavtalene i Norge inngått. På disse 20 årene har vi etablert returordninger, endret atferd og nådd viktige miljømål. For alle som jobber med emballasje, miljø, gjenvinning og utvidet produsentansvar vil 2014 bli det året som setter sitt preg på fremtiden. I Europa skal Emballasjedirektivet, Rammedirektivet for avfall og Deponidirektivet revideres. Gjennom disse skal Europas avfallspolitikk meisles ut for de neste årene.

I vår elektroniske årsrapport finner du årsresultater og høydepunkter fra 2014.

 

Gå til Grønt Punkts elektroniske årsrapport 2013