Øvrige endringer i næringsavtalene fra nyttår

08.12.2015 | Nyhetsbrev

Det skjer mye i emballasjemarkedet: EUs handlingsplan for sirkulær økonomi og kommende regulering av produsentansvaret fra myndighetene er bare to av de viktigste sakene.

Avtaleperiode
I løpet av 2016 antas mange brikker å falle på plass og man vil se konkrete virkninger i løpet av 2017. Ut fra denne vurderingen ønsker vi denne gang å tilby innsamlerne en næringsavtale som varer kun to år, mot normalt tre års avtaler som vi har hatt tidligere. Tidligere «innsamlingsavtale» og «avsetningsavtale» slås sammen til en ny næringsavtale.

Folie fra handel og industri
Denne omfatter alle mulige plasttyper. For GPN er det ikke nødvendig å skille på PE, PS, PET, PP eller laminat folie i rapporteringen. For å gjøre det så enkelt som mulig har vi derfor valgt at alle disse folie-typene blir rapportert under samme fraksjon.

Plast fra landbruket
Plast fra landbruket går i egen returstrøm og er i tillegg ikke klassifisert som emballasje i europeiske definisjoner. Det er derfor naturlig at dette skilles og bærer de kostnader som påløper ved innsamling og gjenvinning (se egen sak om dette). Dette gjelder rundballefolie, solfangerfolie og fiberduk som skal driftes til selvkost fra nyttår. Godtgjørelsen settes ned til kr 1200,- pr. tonn for avsetning i egen regi.

Dersom det ønskes henting i Grønt Punkts regi for solfangerfolie, fiberduk og nett godtgjøres dette med kr 800,- pr tonn i næringsavtalen fra nyttår. Hardplastemballasjen (f.eks. maursyrekanner og bobiner) betegnes som emballasje og skal i ordinær innsamlingsordning for HPE.

EPS og HPE (Hardplastemballasje)
EPS og HPE har hatt en meget høy godtgjørelse i mange år. Til tross for den høye godtgjørelsen og ulike tiltak for å motivere til økt innsamling, har det ikke resultert i nevneverdig økning av disse fraksjonene. Det samles likevel inn en del hos de ulike innsamlerne, men ikke nok til at det settes fokus på og blir viderebehandlet til materialgjenvinning.
Utfaset ombruksemballasje som plastpaller, kasser og brett (brusbrett) kan inngå i denne fraksjonen fra nyttår. Mer informasjon om dette vil komme.

Vi ønsker i kommende periode å være aktive i enkelte områder for å få til regionale innsamlere/mottak. En «regional innsamler» kan være en privat innsamler eller en kommune. Den regionale innsamleren vil kunne søke om støtte til å etablere anlegg som kan håndtere/presse/kverne både EPS og HPE. Målsettingen er at det skal bli enkelt med kort reise for alle aktører som besitter EPS og HPE og at dette vil øke innsamling og gjenvinning av disse fraksjonene. En slik regional innsamler vil dermed få en sentral rolle i innsamling av EPS og HPE.

Kvernet HPE (forsøksprosjekter)
For første gang åpnes det nå for å kverne HPE. Kverning vil redusere volumet og øke vekten pr. m3. Dette sammenfaller med forsøksordningen med å etablere regionale innsamlere som er beskrevet over.

Ett av områdene som neste år vil få et bedret tilbud om å få samlet inn HPE og EPS er Trøndelagsfylkene. Grønt Punkt skal samarbeide med Containerservice Ottersøy. De har allerede høy kompetanse på plastfraksjoner, og har et mobilt kverneanlegg som brukes til å kverne merder etc. hos ulike innsamlere. De vil ta periodevise runder til innsamlerne med sin mobile kvern for HPE og EPS. De ulike innsamlerne, også kommuners gjenvinningsstasjoner er aktuelle, må da lagre HPE og EPS fram til kverningsanlegget tar sin runde i området. På denne måten sparer innsamler kostnader ved alternativ behandling, oftest til restavfall og man er garantert en nedstrøms-løsning som gir materialgjenvinning.

PP-sekk
Etter "Green fence" i 2013 har markedet stabilisert seg på ett normal nivå. Det er i dag 3 kvaliteter på PP-sekk i markedet. A: Ren, hvit, nesten ubrukt, B: Hvit, brukt og C: Hvit og farget. Innsamling og avsetning er på akseptabelt nivå, og det planlegges ingen større endringer eller tiltak for denne fraksjonen.