Ønsker mer blandet plast til materialgjenvinning

01.06.2021 | Ønsker mer blandet plast til materialgjenvinning

Grønt Punkt Norge inviterer flere innsamlere til å sende mer blandet plast til materialgjenvinning i stedet for energiutnytting, gjennom prosjektet «Blandet plastemballasje til sortering og gjenvinning».

For å nå nye krevende gjenvinningsmål i årene som kommer, jobber Grønt Punkt Norge iherdig med å finne gode løsninger på hvordan vi kan videreutvikle kretsløpet vårt. Hvis vi skal nå målene, må hele avfallsbransjen bidra til at mer sendes til gjenvinning i stedet for energiutnyttelse.

– Vi vet at det ligger mye god og gjenvinnbar plastemballasje i det vi tidligere definerte som energiplast, ute hos våre innsamlere. Vi har krevende gjenvinningsmål foran oss og da må vi i hvert fall sørge for at allerede innsamlet plast sendes til materialgjenvinning og ikke forbrenning, sier Are Magnus Adolfsen som er prosjektleder næringsliv i Grønt Punkt Norge.

Etterlyser flere deltakere

Prosjektet “Blandet plastemballasje til sortering og gjenvinning” ble startet opp allerede i 2020, med noen prøvelass fra ulike innsamlere. Testene fra i fjor viser at opp mot 70 prosent er materialgjenvinnbar emballasje.

Hittil er Norsk Gjenvinning, Ragn Sells, Bjorstaddalen og næringsdelen til Simas (Sogn interkommunale miljø- og avfallselskap) og TRV (Trondheim Renholdsverk) med i prosjektet. Men Grønt Punkt Norge vil ha flere med på laget.

– Om dere har denne typen fraksjon hos dere, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med oss for en prat om dette kan være aktuelt for dere, sier Adolfsen.

Prosjektet er planlagt ut året, med en målsetning om å få til en fast ordning fra 2022 om resultatene er gode.

Ønsker mer blandet plast til materialgjenvinning

MER TIL GJENVINNING: Mer blandet plastemballasje må sendes til materialgjenvinning i stedet for forbrenning. FOTO: GRØNT PUNKT NORGE