Årets siste NOK-seminar avholdt

30.10.2013 | Nyhetsbrev

Nærmere tretti deltagere var på plass da NOK, ved Den Norske Emballasjeforening og Grønt Punkt Norge AS arrangerte årets siste NOK-seminar på Quality Hotell Klubben i Tønsberg, tirsdag den 22. oktober.

Tønsberg ble siste stoppested for årets seminarvirksomhet fra Næringslivets Emballasjeoptimeringskomite (NOK), etter avholdte seminarer i Sarpsborg, Tromsø og Hamar. Yngve Krokann innledet seminaret ved blant annet å gi de fremmøtte en gjennomgang av norsk emballasjehistorie fra 1990 til 2013. Krokann avsluttet ved å gjengi ordene fra Askos administrerende direktør, Torbjørn Johannson, om at «det dyreste man kan transportere er luft» og ga ordet til Ole Anton Bakke fra Jotun.

Bakke tok for seg optimeringsarbeidet som Jotun gjorde i forbindelse med de nye malingspannene til produktserien Jotaplast. De rektangulære malingsspannene i plast ble markedsført med «rull rett fra boksen» og ga 15 prosent mer maling per pall ved transport, i tillegg til en større dekorflate. Samtidig som den nye emballasjeløsningen ga økt salg ved introduksjon på markedet, hadde den svakheter som ifølge Bakke kunne overskygge de positive sidene. Tetthet, problemer ved ristemaskiner, åpne/lukkemekanisme og transportstabilitet var noen av utfordringene Jotun møtte. Det er mange aspekter og behov som skal møtes ved optimeringsarbeid, fortalte Bakke.  

Kenneth Vassdal ved Peterson Packaging viste at selv små forandringer i emballasjens utforming kan gjøre store utslag for økonomi og miljø da han tok for seg Peterson Packagings utvikling av ny D-pack til smørpakker for Tine. Forandringen besto i å erstatte B-flute-bølgepapp med den tynnere E-flute-varianten, som reduserte antallet paller under frakt med 40 prosent, samt ga en prisreduksjon på 13,3 prosent. Samlet ga forandringen et bedre prisbilde og større effektivitet i produksjon og transport.

Videre ga Kari-Lill Ljøstad fra Grønt Punkt en innføring i Grønt Punkts oppgaver og funksjon i næringslivet, før Kati Huttunen fra Den norske Emballasjeforening avsluttet dagen ved å fortelle om DNE og neste års planlagte verdikjedekurs som skal hjelpe bedrifter å synliggjøre at de følger EU-direktivet som omhandler emballasjeoptimering. I tillegg arrangerer DNE Emballasjedagene på Quality Hotel Klubben, Tønsberg den 7. og 8. november i år.

NOK fortsetter sin ambulerende seminarvirksomhet i 2014, og vil da dekke fire nye regioner i Norge. Skjema for seminarene vil bli publisert i midten av desember og NOK håper at alle aktører i næringslivet som vil vite mer om emballasjeoptimering melder seg på.