Årets rapport: Avfallsforebygging og emballasjeoptimering 

Årets rapport: Avfallsforebygging og emballasjeoptimering 

Nå kan du lese årets myndighetsrapport om avfallsforebygging og emballasjeoptimering.

Alle bedrifter som importerer eller produserer emballasje eller emballerte produkter i Norge, skal arbeide for avfallsforebygging i henhold til Avfallsforskriften kapittel 7. Dette arbeidet skal i tillegg årlig rapporteres til Miljødirektoratet, noe Grønt Punkt Norge gjør på vegne av våre medlemmer.  

I sommer ble rapporten for 2021 overlevert Miljødirektoratet og torsdag 25. august ble den presentert på et seminar ved Kulturhuset i Oslo.  


Du kan laste ned en digital versjon av rapporten her.  


Årets myndighetsrapport er skrevet i samarbeid med Emballasjeforeningen og inneholder som alltid NORSUS sitt “Handlekurv- og Indikatorprosjekt” og konkrete medlemseksempler. Nytt i år er at rapporten i tillegg inneholder bidrag fra returselskapene for emballasje og relevante samarbeidspartnere.  

PRESENTASJON: Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge presenterte rapporten på Kulturhuset i Oslo 25. august. FOTO: GRØNT PUNKT NORGE


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje