Medlemskap

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar din bedrift sitt lovpålagte produsentansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje. Vi tilbyr også våre medlemmer rådgivning om emballasjeutvikling, og du får delta i vår arena for kunnskapsdeling.

Alle bedrifter må ta sin del av miljøansvaret

Næringslivet har et spesielt ansvar for at emballasjen de bruker ikke belaster miljøet mer enn nødvendig. Dette ansvaret blir blant annet ivaretatt gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge. Det er også mulig å være kontrollmedlem, for bedrifter som ikke selv setter emballasje på markedet. 

Hvem må være medlem?

Alle virksomheter som produserer eller importerer varer over 1000 kilo emballasje i året, må være medlem av et godkjent returselskap.

Les om Avfallsforskriften på lovdata.no

Hva gjør medlemmene?

Medlemmer betaler for emballasjen de selger på det norske markedet. Betalingen kalles vederlag og finansierer returordningene for emballasje, og sikrer derfor gjenvinningen. 

Les mer om plikter som medlem

Alle bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer, er lovpålagt å ta produsentansvar for emballasjen sin. Det betyr at de må være medlem i et godkjent returselskap for emballasje og bidra til å finansiere retursystemet.

Grønt Punkt Norge forvalter produsentansvarsordningen for returselskapene Plastretur, Norsk Returkartong, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Resy, Sirkel Glass og Treretur.

Det er Avfallsforskriften som regulerer produsentansvaret.

Utvidet produsentansvar innebærer at produsenter eller importører av produkter har ansvar for produktene sine gjennom hele livsløpet, også når det blir til avfall. Det betyr at de som har satt produktet på markedet også har ansvar for å finansiere innsamling og gjenvinning. 

I Norge er det i dag produsentansvar for emballasje, elektroniske og elektriske produkter (EE), batterier, kjøretøy, bildekk og PCB-holdige isolerglassruter. Grønt Punkt Norge forvalter produsentansvarsordningen for emballasje. 

Avfallsforskriften kapittel 7

Det er «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall» som regulerer produsentansvaret for emballasje. Formålet med forskriften er blant annet å redusere miljøbelastningen emballasjen forårsaker når den brukes, redusere mengden emballasje, optimere emballasjen og sikre at brukt emballasje blir samlet inn og gjenvunnet.

Les om Avfallsforskriften på lovdata.no

Medlemsfordeler

I tillegg til å sørge for at bedrifter tar sitt lovpålagte produsentansvar, får alle medlemmer i Grønt Punkt Norge tilgang til nyttige verktøy og veiledning i sirkulær emballasjedesign. Vi er en god arena for kunnskapsdeling mellom bransjer og ønsker å være en møteplass for diskusjon av gjenvinnbare og sirkulære emballasjeløsninger. 

Leder Kari Traa holder opp en arm
Plastløftet ✋

Bli med på Plastløftet

Fremtidens plastemballasje er smartere, mer innovativ og bærekraftig. Derfor har Grønt Punkt Norge etablert Plastløftet, hvor målet er å øke bruk av resirkulert plast, kutte unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Les mer om Plastløftet

Har du spørsmål om medlemskap?

Ofte stilte spørsmål om Medlemskap

Hvorfor skal bedrifter være medlem?
Hvor finner jeg medlemsbevis?
Vi betaler allerede for avfallshåndtering, skal vi betale to ganger?
Vi importerer tusenvis av produkter - hvordan skal vi klare å beregne emballasjemengden totalt?
Hva koster det å være medlem?
Hva er vederlag?

Relaterte kurs og arrangementer

Se flere
14jun
10.00 - 11.30
Webinar For Medlemmer

Plastløftet: Fagdag 4

Digital Plastløftet-samling. Tema og program kommer nærmere. 

Påmelding kommer snart