Toppbanner, metall.png

Emballasjemerket for metallemballasje

Emballasjen skal merkes som metallemballasje hvis den består av mer enn 50 prosent blikk,stål eller aluminium. All emballasje bør optimaliseres for gjenvinning ved bruk av mest mulig monomaterialer. 

Unntak hvor metallemballasje bør merkes som restavfall:

  • pillebrett og blisterpakninger som er sammensatt av både plast og metall

Spraybokser av metall merkes kun med metallpiktogram hvis det har inneholdt matvarer. 

Størrelse

Piktogrammet bør ikke være mindre enn 10 mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6 mm.

Grønt Punkt-symbolet og forklarende tekst

Vi anbefaler at piktogrammet står sammen med Grønt Punkt-symbolet og en forklarende tekst. Teksten skal stå til høyre, men skal aldri legges inn i selve piktogrammet eller under både Grønt Punkt-symbol og piktogram.

Fargebruk

Piktogrammet trykkes fortrinnsvis i riktig grå farge. 

  • Pantone (print) 444 C
  • CMYK (print) 25 / 0 / 0 / 65
  • RGB (web) 90 / 110 / 120
  • RAL (folie/skilt) 7031 - Blue Grey

Det kan også trykkes i sort eller hvit, avhengig av hva som gir best kontrast.


Emballasje som består av både glass og metall

Glass- og metallemballasje skal hovedsakelig i samme returordning i Norge. Er det begrenset plass på emballasjen anbefaler vi at den merkes med piktogrammet emballasjen hovedsakelig består av, men med tekst: Sorteres som glass og metall.


Emballasje som består av metall og annet materiale 

Emballasjen skal merkes med flere piktogrammer, hvis den består av flere emballasjematerialer som det er enkelt å skille fra hverandre. Mindre plastdeler, som korker og lignende med mål under 5X5X5 cm, må ikke merkes for separat sortering.

Anbefalt minste størrelse:Anbefalt forklarende tekst:


Bruk helst riktig farge, alternativt sort eller hvit:Emballasje som består av både metall og glass:


Emballasje som består av metall og annet materiale, som bør separeres:

Emballasjemerking illustrasjoner, metall.png