Toppbanner, glass (1).png

Emballasjemerket for glassemballasje

Emballasjen skal merkes som glassemballasje hvis den består av glass.

 

Størrelse

Piktogrammet bør ikke være mindre enn 10 mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6 mm.

 

Bruk av Grønt Punkt-symbolet  og forklarende tekst

Vi anbefaler at piktogrammet står sammen med Grønt Punkt-symbolet og en forklarende tekst. Teksten skal stå til høyre, men skal aldri legges inn i selve piktogrammet eller under både Grønt Punkt-symbol og piktogram.


Fargebruk

Piktogrammet trykkes fortrinnsvis i riktig grønnfarge. 

  • Pantone (print) 2401 C
  • CMYK (print) 75 / 0 / 55 / 0
  • RGB (web) 30 / 175 / 140
  • RAL (folie/skilt) 6027 - Light Green

Det kan også trykkes i sort eller hvit, avhengig av hva som gir best kontrast.


Emballasje som består av glass og metall

Glass- og metallemballasje skal hovedsakelig i samme returordning i Norge. Er det begrenset plass på emballasjen anbefaler vi at den merkes med piktogrammet emballasjen hovedsakelig består av, men med tekst: Sorteres som glass og metall.

 

Emballasje som består av glass og annet materiale 

Emballasjen skal merkes med flere piktogrammer, hvis den består av flere emballasjematerialer som det er enkelt å skille fra hverandre. Mindre plastdeler, som korker og lignende med mål under 5X5X5 cm, må ikke merkes for separat sortering.

Anbefalt minste størrelse:Anbefalt forklarende tekst:Emballasje som består av både glass og metall:


Bruk helst riktig farge, alternativt sort eller hvit:

Glass illustrasjon.png