Emballasjemerket for farlig avfall

Hvilket faremerke som skal settes på emballasjen reguleres av Miljødirektoratet.

Plastemballasje:

Plastemballasje for farlig avfall som er merket med akutt giftig, oksiderende, gass under trykk eller eksplosjonsfarlig må leveres på gjenvinningsstasjon eller annet godkjent mottak. Det samme gjelder emballasje merket kronisk helsefare eller brannfarlig og har signalordet FARE.

Emballasje som kategoriseres med følgende innhold leveres som farlig avfall:

Vi anbefaler tydelig merking med forklarende tekst: 
Må leveres på mottak for farlig avfall. 

Vi anbefaler ikke bruk av Grønt Punkt-symbolet, fordi mange misforstår og tror merket betyr at emballasjen kan kildesorteres.

Tom og tørr plastemballasje som kategoriseres med følgende innhold, kan resirkuleres og merkes med piktogram for plast: 

Forslag til forklarende tekst:
Sorteres som plast forutsatt tom og tørr

 

Metallemballasje:

All metallemballasje som har inneholdt farlig avfall, uavhengig av kategori, skal merkes 

Må leveres på mottak for farlig avfall

Vi anbefaler ikke bruk av Grønt Punkt-symbolet, fordi mange misforstår og tror merket betyr at emballasjen kan kildesorteres. 

Unntak er spraybokser som har inneholdt matvarer. Disse kan merkes med piktogram for metall og tekst:

Sorteres som metall forutsatt tom og tørr