Emballasjemerket for farlig avfall

Mye emballasje som inneholder eller har inneholdt farlig avfall skal leveres inn på godkjent farlig avfallsmottak. Hvilket faremerke som skal settes på emballasjen reguleres av Miljødirektoratet.


Vår informasjon gjelder kun på ren og tørr plastemballasje som kan resirkuleres og hvordan den da skal merkes med riktig piktogram og tekst.Emballasje for farlig avfall som er merket med akutt giftig, oksiderende, gass under trykk eller eksplosjonsfarlig må leveres på gjenvinningsstasjon eller annet godkjent mottak.

 

Emballasje som er merket kronisk helsefare eller brannfarlig og har signalordet FARE må leveres på gjenvinningsstasjon eller annet godkjent mottak.

Plastemballasje som kategoriseres med følgende innhold kan i tillegg til pålagte farlig avfallssymbol også merkes med Grønt Punkt-merke og riktig piktogram, forutsatt at den er ren og tørr: 

Forslag til tekst:
Sorteres som plast forutsatt ren og tørr

Emballasje som kategoriseres med følgende innhold leveres som farlig avfall:

Vi anbefaler tydelig merking med tekst: 
Flasken (evt. Kannen/Boksen) må etter bruk leveres på mottak for farlig avfall. 

Vi anbefaler her at man ikke bruker Grønt Punkt-symbol da dette av mange misoppfattes til å bety at emballasjen kan kildesorteres.

 Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.