Kontrollmedlem

Kontrollmedlemmer er bedrifter og offentlige virksomheter som gjør innkjøp fra norske vareleverandører. Kontrollmedlemmer bidrar til at disse vareleverandørene blir medlem.

Kontrollmedlem

Kontrollmedlemmene sikrer både at det tas miljøansvar for emballasjen rundt varene de kjøper inn, og at returordningen for emballasje får et stadig større omfang.

Virksomheter som har norske vederlagspliktige vareleverandører har også et viktig ansvar og kan bidra ved bli kontrollmedlem. Som medlem er din virksomhet med å ta et viktig samfunnsansvar.

I tillegg til å ha god samvittighet, kan din bedrift synliggjøre medlemskapet overfor kunder og forbrukere.

1986

bedrifter er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge per

28.11.2022

1272

Mange innkjøpere og sertifiseringsordninger stiller krav om kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge. Foto: istockphoto.com

Krav og sertifisering

Mange innkjøpere og sertifiseringsordninger stiller krav om kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge, eventuelt tilsvarende returordning med rapportering av emballasjegjenvinning til myndighetene. I tillegg kreves medlemskap for å få tilgang til ulike varedatabaser.

Er du usikker på hvordan din virksomhet skal forholde seg til dette kravet, er du velkommen til å ta kontakt med oss i Medlemskap på medlem@grontpunkt.no eller 22 12 15 00.

Vi kan blant annet svare på:

  • hvilke(t) medlemskap din virksomhet trenger
  • hvilke typer emballasje din virksomhet er vederlagspliktig for
  • hvem i din varekjede som er vederlagspliktig for emballasjen
  • hvordan beregne hva det koster å være medlem (helt avhengig av emballasjetype og -mengde samt vederlagssatsene)
  • andre forpliktelser og rettigheter
  • om din virksomhet bare trenger en erklæring på at medlemskap ikke er relevant

Medlemsfordeler

Bedrifter som er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge har rett til å promotere medlemskapet i markedsføring. På den måten synliggjør dere overfor kunder, leverandører og forbrukere at dere tar samfunnsansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge. Medlemskapet kan også profileres på egne hjemmesider, kundemagasiner, årsrapporter osv.

Ønsker du å profilere medlemskapet, har Grønt Punkt utviklet ulike løsninger, som for eksempel egne bannere for bruk på din hjemmeside.

På Mine sider finner du også et eget medlemsmerke, medlemsbevis og en klimakalkulator som også kan benyttes for å vise virksomhetens samfunnsansvar.

1273

Eksempel på promoteringsbanner

Bør din bedrift være standardmedlem eller kontrollmedlem i Grønt Punkt?

Innmeldingsguiden hjelper deg å finne ut hvilket medlemskap din bedrift skal ha.

Svar på noen enkle spørsmål, så finner Innmeldingsguiden hvilke avtaler dere skal ha med Grønt Punkt, og legger avtaleskjemaene klare til signering.

Ta samfunnsansvar her og nå!

pil som peker ned