PRISVINNER: REDUKSJON AV UNØDVENDIG PLAST

Juryens begrunnelse


Tine har både redusert materialtykkelsen på skivet ost som gir stor reduksjon i volum og fjernet skrukorken på økologisk melkekartongene. De har også arbeidet iherdig med å teste ut mulighetene for å gå over til fiberemballasje på rømmebegrene.

HVEM KAN TA PLASTLØFTET?

Plastløftet er et tiltak ovenfor bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer. For å ta Plastløftet må bedriften din være medlem av Grønt Punkt Norge.