PRISVINNER: HOLDBARHETSPRISEN

Juryens begrunnelse


 GodtLevertGruppen arbeider aktivt med å redusere matsvinn gjennom hele verdikjeden. Dette gjør de blant annet ved å tilpasse størrelsen på pakningene slik at produktene de sender ut er lik mengden som står i oppskriftene, redusere emballasje på produkter der det er mulig og tilfører ekstra emballasje når det bidrar til å redusere matsvinn. De kommuniserer også at enkelte produkter er emballert for å forebygge matsvinn, noe som øker forbrukerforståelsen.

HVEM KAN TA PLASTLØFTET?

Plastløftet er et tiltak ovenfor bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer. For å ta Plastløftet må bedriften din være medlem av Grønt Punkt Norge.