Ny etikett økte resirkuleringsgraden med over 70 %


Ved å bytte plasttypen på etiketten til lik plasstype som flasken, så har vi økt resirkuleringsgraden vår med over 70% og bidratt med at over 260 tonn med plast kan brukes på nytt årlig, forteller Johanne Kjuus, bærekraftansvarlig i Orkla.

Vi oppfordrer alle i bransjen til å designe produktene sin til gjenvinning og bruke den kompetansen som Grønt Punkt Norge har, slik at vi sammen kan gå i riktig retning og få flere gjenvinnbare produkter ut i hyllene, sier Johanne Kjuus, bærekraftansvarlig i Orkla.

JOHANNE KJUUS

Bærekraftansvarlig, Orkla

HVEM KAN TA PLASTLØFTET?

Plastløftet er et tiltak ovenfor bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer. For å ta Plastløftet må bedriften din være medlem av Grønt Punkt Norge.