Grønt Punkt Norge

Avfallsguiden

Kontakt

Avfallsguiden

Planlegging

Hvor starter du?

For å sikre en god prosess, er det viktig å starte med kartlegging og analyse av bedriftens avfall. Hvilke avfallstyper har din virksomhet, hvor stor mengde avfall representerer de ulike avfallstypene og hvor i virksomheten produseres det mest avfall?


Skaff deg oversikt og start med å innhente tilgjengelige data:

Innhent/skaff

Digitale rapporter om avfalls-håndteringen fra virksomhetens renovatør gir deg innsikt i mengder, pris, sorteringsgrad og tømmefrekvens. Dette er en viktig kilde til rapportering og dokumentasjon.

Notér ned kostnader

Gå gjennom fakturaer fra renovatøren. Hva har dere betalt for henting og behandling av de ulike avfallstypene? Prisene varierer avhengig av avfallstype og kvaliteten på det dere sorterer ut. Noe får dere betalt for å levere, annet må dere betale for.

Lønnsom plukkanalyse

En plukkanalyse sier noe om kvaliteten på avfallet som sorteres ut. Det lønner seg å gjennomføre dette på de ulike avfallstypene for å kunne fastslå kvaliteten på kildesorteringen og om det er flere avfallstyper som burde vært sortert ut. Her er det penger å spare!

Undersøk bruker­vennligheten

Hvilke erfaringer har brukerne med dagens avfallsløsning? Gjennomfør en enkel brukerundersøkelse og ta med deg deres synspunkter inn i planleggingen.

Observasjon og stikkprøver

Ta en runde i virksomheten og observér; se hvor avfallet oppstår, hvordan beholderne og utstyret fungerer og sjekk kvaliteten på det sorterte ­avfallet ved å ta ­stikk­prøver.

God logistikk

De fysiske forutsetningene til virksomheten legger føringer for avfallshåndteringen. For å få en god avfallslogistikk må du kartlegge avstander, antall oppsamlingsplasser, lagringskapasitet inne og ute og se hvilke føringer utformingen av bygget gir for avfallsløsningen.


Tips

Velg én dedikert person som har ansvar for alle ledd i avfallshåndteringen.