Grønt Punkt Norge

Avfallsguiden

Kontakt

Avfallsguiden

Gjennomføring

Valg av løsning og utstyr

Når dere har kartlagt og definert mål for bedriftens avfallshåndtering, er det på tide å lage et helhetlig og brukervennlig system.


Spør om hjelp

Både renovatører og utstyrs­leverandører tilbyr utstyr for oppsamling av avfall. Du kan velge mellom en rekke ulike be­holdere, containere, stativer, sekker og poser. Et godt utgangspunkt for å lage en skreddersydd løsning er å snakke med din lokale innsamler eller renovatør som alltid har god oversikt over standardiserte løsninger for ulike bransjer. Finn din nærmeste innsamler på grontpunkt.no.

Valg av utstyr

Avfallet oppstår på ulike områder i virksomheten, og utstyret og rutiner for å samle avfallet må tilpasses både sted, avfallstype og brukere. Se tabellen til under.

Merking av beholdere, containere og annet oppsamlingsutstyr

Det er utarbeidet et standard merkesystem for oppsamlingsutstyr som avfallsbeholdere og contain­ere. God merking bidrar til økt ­synlighet og ­bedre sortering. Merkene kan du laste ned via nettsiden til Loop.

Poser og sekker

Skal du ha poser til matavfallet, er vanlige, tradisjonelle plastposer å foretrekke. ­Bakgrunnen for dette er at i dag ­behandles det meste av mat-avfallet i biogassanlegg. Der tas posene til ­matavfallet ut i forbehandlingen. Disse posene kan rengjøres og material­gjenvinnes. Til oppsamling av plast, benyttes perforerte plastsekker. For ytterligere å bidra til sirkulær ­økonomi i praksis, bør du velge plastsekker ­produsert av resirkulert plast.


VALG AV RIKTIG UTSTYR

HVOR

AVFALL

OPPSAMLING/UTSTYR

HVOR

Arbeidsplass

AVFALL

Kontorpapir

OPPSAMLING/UTSTYR

Pappeske/liten beholder

HVOR

Produksjonsområde

AVFALL

Bransjerelatert

OPPSAMLING/UTSTYR

Beholdere i størrelse fra 120-1100 liter

HVOR

Oppsamlingsstasjon, felles-område for medarbeidere

AVFALL

Matavfall, restavfall, plast-og glassemballasje, batterier og panteflasker, papp, papir til makulering (kopirom)

OPPSAMLING/UTSTYR

Beholdere på hjul/spesialutformede beholdere. Sekkestativ og plastsekker til plastemballasje. Makuleringsmaskin og låsbar beholder

HVOR

Kundeområde

AVFALL

Restavfall, matavfall, flasker

OPPSAMLING/UTSTYR

Beholdere på hjul/pesialutformede beholdere

HVOR

I butikkene – retursystemer for kunder

AVFALL

Elektronisk avfall som lyspærer, lysstoffrør, batterier, etc

OPPSAMLING/UTSTYR

Kasser, spesialutformede ­beholdere
I tillegg er det lurt å ha søppeltraller for enklere rydding på området

Tips

Husk å bestille klistremerkene i god tid før du skal ta beholderne i bruk! Bestilles på grontpunkt.no