Grønt Punkt Norge

Avfallsguiden

Kontakt

Avfallsguiden

Gjennomføring

Miljøstasjon og avfallsrom

På miljøstasjonen eller i avfallsrommet samles alt avfallet fra de ulike stasjonene og det legges til rette for mottak av øvrig avfall fra virksomheten. Hva slags utstyr du bør velge kommer an på hva slags virksomhet du har, hvor stor den er, hvor store mengder avfall dere har, tømmefrekvens, avfallstyper og mengder.


UTSTYR TIL AVFALLSROMMET

AVFALL

OPPSAMLING/UTSTYR

AVFALL

Plastemballasje

OPPSAMLING/UTSTYR

Samles i perforerte sekker Sekkestativer og plastsekker Komprimator ved store mengder eller en presse til plastfolie

AVFALL

Papp og papir

OPPSAMLING/UTSTYR

Beholdere i størrelse fra 120 – 1100 liter (120, 240, 360, 660 og 1000 eller 1100 liter) med hjul Lukket container Komprimator ved store mengder papp Presse til papp

AVFALL

Elektronisk avfall

OPPSAMLING/UTSTYR

Pallekarmer og bur. Større beholdere

AVFALL

Glass- og metallemballasje

OPPSAMLING/UTSTYR

Beholdere på hjul i størrelse fra 120 – 1100 liter

AVFALL

Matavfall

OPPSAMLING/UTSTYR

Beholdere på hjul i størrelse fra 120 – 1100 liter. Kjølerom/kjøleskap/fryser

AVFALL

Restavfall

OPPSAMLING/UTSTYR

Beholdere på hjul i størrelse fra 120 – 1100 liter Lukket container Komprimator ved store mengder restavfall

AVFALL

Treverk Annet jern/metall Møbler (ombruk)

OPPSAMLING/UTSTYR

Det er knyttet strenge regler for hvordan dette avfallet skal lagres og håndteres, ref Forurensings­loven. Ta kontakt med din renovatør for å finne den beste løsningen for din virksomhet.

AVFALL

Farlig avfall

OPPSAMLING/UTSTYR

Det er knyttet strenge regler for hvordan dette avfallet skal lagres og håndteres, ref Forurensings­loven. Ta kontakt med din renovatør for å finne den beste løsningen for din virksomhet.

Tips

Legg til rette for sortering ved ombygginger og opprydding. Unngå å legge alle utrangerte produkter i én container.