Grønt Punkt Norge

Avfallsguiden

Kontakt

Avfallsguiden

Evaluering

Oppfølging og forbedring

Evalueringsmøter, bruker­undersøkelser, rapporter og avfallsstatistikk gir grunnlag for intern forbedring og bedriftens miljørapportering.


Revideringer

Jevnlige revideringer av avfalls­løsningen er påkrevet, både ved endringer i lover og forskrifter, men også i bedrifts­interne og markedsmessige forhold. Dette innebærer at avfalls­løsningen til enhver tid er i orden, i henhold til gjeldende regelverk og at den fungerer ut i fra de målene virksomheten har satt for avfallshåndteringen. Samtidig som virksomheten mottar resultater om kildesorteringen fra renovatøren, må det videreformidles til brukerne sammen med informasjon og forbedringsforslag.

Rapportering

Rapportering er nødvendig både i ved kostnadskontroll, dokumentering av miljø­effekter og med hensyn til HMS. De fleste renovatører tilbyr ferdige rapporterings­verktøy som kan utføre denne jobben for deg.

Slik får du gode rapporter

  • Be om jevnlige avfalls­rapporter fra renovatøren for å følge ­utviklingen i utsorteringsgrad og materialgjenvinningsgrad.
  • Ha klart for deg hvilke krav du skal stille til rapporter. Er virksomheten din miljøsertifisert, må du be om å få rapporter tilpasset kravene som stilles i ordningen.

Evalueringsmøter

For å sikre at alle slutter lojalt opp om ordningen, avhold jevnlige ­evalueringsmøter med nøkkel­personer både internt i virksom­heten og med leverandører.

Bruk av spørreundersøkelser

Lytt til tilbakemeldinger fra ­brukerne. Lag gjerne enkle ­spørre­undersøkelser og vurder endringer for å forbedre løsningen.


Tips

Det er god økonomi i en veldrevet avfallsløsning. Bruk derfor tid på evaluering, oppfølging og forbedring.

Tips

Kommunisér resultatene av avfalls­håndteringen. Å se at innsatsen gir resultater, er moti­verende og viser at det nytter!