Laminater og PP-folie

Et laminat er en emballasje som er sammensatt av flere forskjellige typer plast for å skape egenskaper som produktet behøver. Hvor mange lag plast et laminat inneholder, og hvilke typer plast som brukes varierer fra produkt til produkt.

Andelen PP-folie på det norske markedet er i vekst. PP-folie kan gjenvinnes som PP-sekk, men sorteres kun på steder hvor volumet er betydelig.

For bedrifter

Laminater forefinnes mest hos meierier, slakterier og øvrige matprodusenter, Årsaken er at Mattilsynet stiller strenge krav til emballering av mat, og da er laminater det dominerende materialet.

Bransjen forteller altså noe om sannsynligheten for hvordan emballasjen er sammensatt. PP-folie øker i bruk i næringsmiddelindustrien.

For å være sikker på emballasjematerialet, ta kontakt med vareleverandøren og be om produktdatablad eller beskrivelse av emballasjen. Mattilsynet stiller strenge krav til næringslivsemballasje, noe som medfører en betydelig andel laminater materialet.

Ta deretter kontakt med innsamler/renovatør for å finne en god kildesorteringsløsning.

Her kan du levere plastemballasje fra næringslivet

illustrasjon for bedrifter
illustrasjon for innsamlere

For innsamlere

Undersøk mulighetene for fornuftig, økonomisk og hensiktsmessig avsetning av laminater før dette tilbys kundene.

Kildesortert PP-folie og laminater skal tas imot gratis når den leveres ferdig sortert.

Plastemballasjen skal være fri for forurensninger som jord, stein, andre plasttyper, avfall, vann og is.

For å få til en rasjonell transport og håndtering bør dette presses i baller. Leveringsvilkår og priser avtales med den enkelte gjenvinner. Grønt Punkt betaler en godtgjørelse til innsamler pr tonn folie levert materialgjenvinner.

Gjenvinning

Så langt er det ikke funnet gode metoder for å skille de forskjellige lagene i et laminat for materialgjenvinning. Det beste så langt er å nyttegjøre laminatet som en helhet, gjennom å smelte laminatet og lage palleklosser og lignende produkter.

PP-folie blir håndtert som øvrige plasttyper til gjenvinning: Etter at råvaren er samlet inn, sortert og presset sendes den til materialgjenvinning.

Folien kvernes til ønsket størrelse, vaskes og tørkes før den smeltes om i en ekstruder og ender som regranulat. Regranulatet blir brukt i produksjon av nye plastprodukter.

illustrasjon for gjenvinning