Hardplast farlige stoffer

Her finner du oppdatert informasjon om gamle og nye faremerker (CLP-piktogrammer), hvilke faremerker som inngår i materialselskapenes returordninger og hvilke som må håndteres som farlig avfall.

Emballasje for kjemikalier og farlige stoffer inkluderer også emballasje for smøreolje og andre produkter som ikke er merkepliktig, men som likevel blir klassifisert som farlig avfall ved kassering.

Nytt regelverk

Emballasje for kjemikalier og farlige stoffer er emballasje som går i de vanlige returordningene for emballasje selv om produktene ved kassering klassifiseres som farlig avfall. Fra 1. juni 2015 gjelder nytt regelverk for klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Returordningene for emballasje inkluderer emballasje som er merket helsefare, miljøfare eller etsende. I tillegg inkluderer ordningene emballasje som er merket kronisk helsefare og brannfarlig med signalord advarsel.

illustrasjon for nytt regelverk
illustrasjon for gamler regler

Gammelt regelverk

Gammelt regelverk vil gjelde til og med 2015. Returordningene for emballasje omfatter faremerkene meget brannfarlig, helseskadelig, etsende, irriterende eller miljøskadelig.

Vederlagspliktig

Emballasjen er vederlagspliktig dersom den består av plast eller metall.

  • For plast gjelder dette alle typer emballasje til og med 100 liter.
  • For metall gjelder dette alle typer emballasje til og med 20 liter som benyttes til maling, lakk, lim, sparkel og trykkfarger.
  • Alle spraybokser i metall med faremerke er unntatt og skal ikke rapporteres.

Gjelder ikke:

Emballasje for farlig avfall som er merket med akutt giftig, oksiderende, gass under trykk eller eksplosjonsfarlig inngår ikke i returordningene for emballasje og er følgelig ikke vederlagspliktig. Emballasje som er merket kronisk helsefare eller brannfarlig med signalord fare, inngår heller ikke.

illustrasjon for vederlagsplikt