Folie

Plastfolie er den vanligste plasttypen i næringslivet. Nær halvparten er folie fra Handel og Industri. Plastfolien er svært anvendbar og benyttes blant annet til plastbæreposer, krympeplast/transportplast, bobleplast og rundballeplast i landbruket.

Hvert år kommer ca 30 000 tonn folie ut på det norske markedet. Folien er myk og elastisk, med glatt overflate og kan være farget eller klar. Det finnes flere typer folie, mest vanlig er LDPE-folie. LDPE folie vil tåle mye "strekking" før den revner. Andre folietyper er HDPE-folie og PP-folie. Sistnevnte knitrer og revner fort.

Info til bedrifter

Det er mye folie i næringslivet. Denne folien er ofte ren og ensartet, og egner seg svært godt til materialgjenvinning. Det er enkelt å sortere ut brukt plastfolie.

Gjør alltid kildesorteringen så enkelt som mulig:

  1. Sørg for å ha nok sekke-/strupestativ tilgjengelig og merke disse tydelig med riktig plasttype.
  2. Plasser ut transparente, perforerte sekker i strupestativer der folien finnes.
  3. Bruk sekkestativ med hjul, disse er enkle å flytte dit behovet til enhver tid er.
  4. Forespør flere innsamlere om innsamlingsmetode, priser, utstyr osv

Se også: Folie brosjyre

Her kan du levere plastemballasje fra næringslivet

1507
Illustrasjon for innsamlere

For innsamlere

Folie skal tas imot gratis når den leveres ferdig sortert. LDPE-folie kan sorteres i klar, hvit og farget, alt etter hvilken kvalitet og hvilket volum som samles inn, og hva gjenvinner etterspør.

Folien skal være fri for forurensninger som jord, stein, andre plasttyper, avfall, vann og is. For å få til en rasjonell transport og håndtering bør folien presses i baller. Leveringsvilkår og priser avtales med den enkelte gjenvinner. Grønt Punkt betaler en godtgjørelse til innsamler pr tonn folie levert materialgjenvinner.

Litt mer spesifikt:

LDPE folie kan forveksles med både PP-folie, HDPE folie og laminater. PP-folie er gjerne en klar, knitrende folie som ikke er tøyelig på samme måte som LDPE folie, og vil tåle mer belastning før den til slutt revner. HDPE folie har på overflaten mange av de samme karakteristikker som LDPE folie, og flere gjenvinnere tar uten problemer begge disse fraksjonene sammen. Dette må avklares med innsamler. Et laminat er en plastfolie sammensatt av flere forskjellige typer plast for å skape egenskaper som produktet behøver. Ikke alle laminater kan samles inn og gjenvinnes.

Gjenvinning

Plastfolien har en relativt stabil etterspørsel selv om markedet for øvrige plastfraksjoner svinger betydelig.

Etter at råvaren er samlet inn, sortert og presset sendes den til materialgjenvinning. Brukt LDPE-folie blir stort sett gjenvunnet til nye folieprodukter som bæreposer og avfallssekker. HDPE-folie brukes til bøtter, kanner, rør etc.

Når folien ankommer gjenvinner vil den normale prosessen være en manuell, eller maskinell sortering for å sikre rene strømmer. I sorteringen fjernes fremmedlegemer, forurensninger, andre plastfraksjoner, og det sorteres etter ønskede kvaliteter; klar, hvit eller farget.

Folien kvernes til ønsket størrelse, vaskes og tørkes før den smeltes om i en ekstruder og ender som regranulat. Regranulatet blir brukt i produksjon av nye plastprodukter.

Illustrasjon av gjenvinning